Ny sökning
LK0347

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur

Kursen består av föreläsningar, seminarier och studioprojekt och har två delar. En teoretisk del som omfattar terminologi och huvudaspekter av landskaps- och urbanekologi och principer för ekologisk design. En praktisk del där dessa kunskaper tillämpas i verkliga fall.


Studenterna diskuterar och arbetar med ett brett spektrum av aspekter inom området, t.ex. landskapsstrukturer och processer, störningar, succession, fragmentering, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, tekniska miljövänliga lösningar och långsiktigt hållbar förvaltning.


Studenterna producerar konceptuella strategier och ekologiska designlösningar i grupp på ett övergripande nivå, för till exempel hantering av grön-blå strukturer i övergripande stad-land skala. På individuell nivå utformar studenterna viktiga urbanekologiska lösning på detaljerad nivå exempelvis för en i stadsdel eller ett stadskvarter. De olika förslagen kommer att baseras på verkliga situationer, platser och scenarier i Sverige. Teman kan växla mellan år och hantera bostäder, rekreation, kommunikation, hälsa, handel etc.


Studiebesök i Uppsala och en längre resa i Sverige eller grannländerna ger viktiga insikter i hur ekologiska designprinciper kan genomföras.


Projektarbete, seminarier, övningar, fältresor och aktiviteter som är kopplade till dem är obligatoriska.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0347

Läsåret 2023/2024

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur (LK0347-40076)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur (LK0347-40029)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur (LK0347-40039)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur (LK0347-40055)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur (LK0347-40018)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

All literature available as pdf on the Canvas course page when course starts.

A buzz on top, Encouraging the conservation of invertebrates on living roofs and walls, London Wildlife Trust

Download: https://live-twt-d8-london.pantheonsite.io/sites/default/files/2019-05/A%20buzz%20up%20top%20-%20encouraging%20the%20conservation%20of%20invertebrates%20on%20living%20roofs%20and%20walls.pdf**Buzzing on top: Linking wild bee diversity, abundance and traits with green roof qualities**,

Sophie Kratschmer, Monika Kriechbaum, Bärbel Pachinger

Download: https://link.springer.com/article/10.1007/s11252-017-0726-6


**Ecology of green roofs**

Download: (PDF) Ecology of Green Roofs - GROOVES (Green Roofs Verified Ecosystem Services) (researchgate.net)**Green roof and ground-level invertebrate communities are similar and are driven by building height**, Jacinda R Dromgold, Caragh G Threlfall, Briony A Norton, Nicholas S G Williams

Download: https://academic.oup.com/jue/article/6/1/juz024/5718118**Land sharing vs. land sparing: does the compact city reconcile urban development and biodiversity conservation?**, Masashi Soga, Yuichi Yamaura, Shinsuka Koike, Kevin J. Gaston

Download: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2664.12280**Messy Ecosystems Orderly Frames**, Joan Iverson-Nassauer

Download: https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/49351
**Motivations for Conserving Urban Biodiversity**[,]() Donald C. Dearborn, Salit Kark

Download: https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1523-1739.2009.01328.x**Neuroscience for designing green spaces**, Agnieszka Olszewska-Guizzo, Chapter 8 + Appendix

**Perceived sensory dimensions: An Evidence-based Approach to Greenspace Aesthetics**, Stoltz, Grahn.

Download: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866721000145**Renaturing Cities - Methods, examples and recommendations**

Download: https://en.institutparisregion.fr/resources/publications/renaturing-cities/**The essential tree selection guide**, Henrik Sjöman & Arit Anderson, pp 50-55, 61- 66, 91-93

**The Gro Green Roof Code**, The Green Roof Organistation (GRO) (representing the UK Green, Blue and Biosolar Roofing industries)

Download: https://www.greenrooforganisation.org/wp-content/uploads/2021/03/GRO-Code-2021-Anniversary-Edition.pdf


The Routledge Handbook of Urban Ecology 2nd edition, published 2021
Ian Douglas, PML Anderson, David Goode, Michael C. Houck, David Maddox, Harini Nagendra, and Tan Puay Yok

(Available as E-book at SLU library. Chapters below as pdf on Canvas page)

Chapters: 4, 18, 21, 23, 29, 30, 31, 47, 55, 78

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0347 Anmälningskod: SLU-40090 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%