Ny sökning
BI1349

Ekologi

Kursen ger kunskaper i organismers anpassningar till sin miljö, samt populationers, organismsamhällens och ekosystemens struktur och dynamik. Den ger vidare kunskaper om landskapsekologi där strukturer och ekologiska processer på landskapsnivå behandlas.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1349

Läsåret 2023/2024

Ekologi (BI1349-20139)

2023-10-31 - 2023-11-30

Läsåret 2022/2023

Ekologi (BI1349-20034)

2022-11-01 - 2022-12-01

Läsåret 2021/2022

Ekologi (BI1349-20067)

2021-11-02 - 2021-12-02

Läsåret 2020/2021

Ekologi (BI1349-20098)

2020-11-02 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Ekologi (BI1349-20041)

2019-11-01 - 2019-12-03

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Bowman and Hacker (2020) Ecology, 5th edition. Oxford University Press. ISBN: 9781605359281

https://global.oup.com/ukhe/product/ecology-9781605359281?cc=&lang=en&q=Ecology

Sidhänvisningar finns för den 4:e upplagan (på Canvas)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1349 Anmälningskod: SLU-20118 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%