Ny sökning
LK0292

Introduktion till landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi

Kursen består av två delar där den ena delen introducerar studenterna till landskapsarkitektyrket och utbildningen, och den andra delen handlar om geologi och hydrologi. I landskapsarkitekturdelen av kursen kommer ni bl.a. att lära er grunder i ritteknik, hur stadsplanering går till i Sverige, och hur vi som landskapsarkitekter undersöker rum och rumsligheter. I geologin och hydrologin introduceras grundläggande begrepp och processer, landskapets geologiska utveckling och uppbyggnad samt vattnets förekomst och rörelse däri. Ni kommer även lära er identifiera Sveriges vanligaste jordarter, mineral och bergarter.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Några av böckerna kan lånas digitalt via SLU Biblioteket: https://www.slu.se/site/bibliotek/

Obligatorisk litteratur (LA)

Jadwiga Krupinska (2016).** Att skapa det tänkta- en bok för arkitekturintresserade**
Kap 1
Kap 7
S. 179-182

Krupinska, J. (2014). Vad en arkitektstudent bör veta. Arkitekten nr 8.
S. 54-55.
Pdf kommer att finnas tillgänglig vid kursstart.

Bodin, A et.al. (2023). Arkitektens handbok, Studentlitteratur.
Funkar bra även med äldre versioner.

Gehl, J. (2010).** Cities for People**, Washington: Island Press.
1.1. The human dimension p. 3-8
3.1 The lively city, s. 62-78
3.3 The sustainable city s. 105-109
2.1 Senses and scale, s. 32-44
2.2 Sences and communication, s. 46-54

Cullen, G. (1961) The Concise Townscape
PDF som ni får vid kursstart om ni inte har boken.

Robinson, N. (2016) The Planting Design Handbook
PDF som ni får vid kursstart om ni inte har boken.

Forbes: The ‘15-Minute City’: What They Are And How To Build Them https://www.forbes.com/sites/lauriewinkless/2022/09/30/the-15-minute-city-what-they-are-and-how-to-build-them/?sh=1f732ab36bdd
*Hämtad 2023-06-28.

*Filmer från Landskapslaget:
https://www.youtube.com/channel/UCVBNY5LIZ102Bs8S1fMt3sg/videos
Tryck på ”visa alla” så ska allt från första programmet 2020 finnas där.
Titta på: Lagsamtal #6 och #9, Lagsamtal S02E03, Lagsamtal S02E08-09, SE03E01-04

Filmer att se innan den 26/9:
How to save our planet (8.27)
Natural Climate Solutions (3.49)
Urbanism, architecture and biodiversity.(5.31)
Regenerative Cities. (6.32)
Ekosystemtjänster. (Naturvårdsverket)

Referenslitteratur (LA)

Jadwiga Krupinska (2016) Att skapa det tänkta- en bok för arkitekturintresserade
Resten av boken (se obligatorisk litteratur)

Dee, C. (2001). Form and Fabric in Landscape Architecture, a Visual Introduction, Taylor and Francis.

Thompson, I. (2014). Landscape Architecture, A very short introduction, Oxford: Oxford University Press.

Stadens struktur-handlingsprogram, Malmö stad (2005)
https://www.yumpu.com/sv/document/read/19715070/stadens-struktur-handlingsprogram-malmo-stad
Klicka på E-read. Läs från s.6, hoppa över ”Generella strategier” samt ”Råd/vägledning/rekommendationer”. Skumma genom och se vilka olika delar Malmö med omnejd har för olika delar.

Boverket (2010). Låt staden grönska. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2010/lat-staden-gronska
Hämtad 2022-07-04.

Boverket (2020). Arkitektur och gestaltad livsmiljö. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/
Hämtad 2022-07-04.

Filmer från Landskapslaget:
https://www.youtube.com/channel/UCVBNY5LIZ102Bs8S1fMt3sg/videos
Se resten av filmerna.

Att förkovra sig i (LA)

https://www.arkitekt.se
www.arkitekt.se/om-oss/akademier/akademin-for-landskapsarkitektur/
https://arkdes.se

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/2017/arkitekturpolicy

https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/offentliga-rum

https://www.boverket.se

Titta gärna extra på flikar under: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo

**Instagramkonton:
**
Riksarkitekten
https://www.instagram.com/riksarkitekten

Larkknark
https://www.instagram.com/p/CenqWswDS0G/?hl=sv
Att titta på
Den hotade jorden (52 min, SvtPlay)
Slaget om skogen (serie om 4 delar, SvtPlay)
Dagen då vattnet tar slut (52 min, SvtPlay)

Obligatorisk litteratur (Geohydro)

Endogena processer och landformer. Vittring sluttningsprocesser, flodverksamhet, vindverksamhet. 2004. Karl-Erik Perhans
SBN 91-974044-3-8
Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: ej klart. Förra året 80:-

Exogena processer och landformer. 2003. Karl-Erik Perhans
ISBN 91-974044-4-6
Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: ej klart. Förra året 80:-

Istidens landskap. Jordarter och terrängformer. 2002. Karl-Erik Perhans
ISBN 91-974044-2-X
Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: ej klart. Förra året 70:-

Hydrologi för landskapsarkitektprogrammet kurs Lk0292.
Säljs på Servicecenter i Ulls hus på Campus i samband med kursstart. Pris: sammanslaget pris för Hydrologikompendium och exkursionsguide: Ej klart ännu. Förra året: 180:-. Kompendiet är detsamma som användes 2020 då det gjordes om, men äldre varianter fungerar ändå - dock blir sidhänvisningarna i läsanvisningen inte korrekt när äldre versioner används.

Vattnets väg från regn till bäck. Grip, H. & Rodhe, A. 1991
Hallgren & Fallgren, Uppsala
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1047230&dswid=197
Endast några sidor i denna bok används på kursen idag eftersom vi numera har en förkortad variant av den i hydrologikompendiet. Stora delar av boken är dock relevant för kursen ifall du vill fördjupa dig eller få något i hydrologikompendiet förtydligat.

Exkursionsguide
*Delas ut av kursledaren under kursens gång. *

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Markvetenskap Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur Markvetenskap
Kurskod: LK0292 Anmälningskod: SLU-10151 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%