Ny sökning
LK0420

Landskapsarkitektur och text

Kursens syfte är att utvecklar din förmåga att läsa och skriva akademiska texter inom landskapsarkitektur och dess tillhörande teoretiska ämnesområden med tonvikt både på innehåll och språk.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0420

Läsåret 2023/2024

Landskapsarkitektur och text (LK0420-20068)

2023-12-01 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Landskapsarkitektur och text (LK0420-20033)

2022-12-02 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Thompson, I. H. (2000a). Aesthetic, Social and Ecological Values in Landscape Architecture: a Discourse Analysis. Ethics, Place and Environment, 3, 269-287.

Thompson, I. H. (2000b). Sources of Values in the Environmental Design Professions: The Case of Landscape Architecture. Ethics, Place & Environment, 3, 203-219.

Thompson, I. H. (2017). The role of theory. I: Brink, A. v. d., Bruns, D., Tobi, H. & Bell, S. (red.) Research in landscape architecture. Methods and methodology. Abingdon, Oxon - New York: Routledge.

Thurén, T. (2019). Vetenskapsteori för nybörjare, 3. uppl. Stockholm, Liber.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0420 Anmälningskod: SLU-20097 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%