Ny sökning
LK0346

Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst

Huvudfokus i kursen ligger på nutida hållbar stadsutveckling på stadsdelsnivå. Studioprojektarbetet är organiserat som grupparbete. Handledning, föreläsningar och seminarier stödjer projektarbetet. Hållbar utveckling undersöks och utvärderas för olika urbana morfologiska karaktärer. Tonvikten ligger på de gröna och blåa strukturerna i förhållande till bebyggelsestrukturen, gatunät och offentliga mötesplatser. Metoder för att samla platsspecifika kunskaper inkluderar teckning för hand som ett kraftfullt analysverktyg. Projektet utvecklar färdigheter för att hitta konstnärliga hållbara lösningar på tekniska och funktionella stadsbyggnadsproblem. Presentation av idéer använder en kombination av digitala verktyg och handritade skisser.Kursen innehåller metoder för att utvärdera hållbarhetsparametrar och arbeta med juridiska stadsbyggnadsprocesser för miljöbedömning. Mallen för projektrapporten följer en vetenskaplig struktur som hjälper samarbetet i gruppen att komma överens om lösningar som bygger på teori och egna inventerings- och analys resultat. Strukturen möjliggör reflektion och diskussion om alternativ till det projektförslaget. En individuell tentamen sammanfattar den viktigaste hållbara stadsdesignteori som diskuteras på föreläsningar och seminarier.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0346

Läsåret 2023/2024

Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst (LK0346-20114)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst (LK0346-20029)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst (LK0346-20044)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst (LK0346-20096)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst (LK0346-20021)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

There exist a huge body or literature (books, reports and not least scientific articles) on urban design and sustainability. This master’s level course is structured around a number of literature seminars and assignments in which you will get a chance to discuss some aspects on urban design and sustainability. For the purpose of the discussions, we have chosen newer texts that we think are informative, inspiring or interesting in various ways. The literature will be provided on Canvas during the course.

Below is a list of some of the literature, more will come on Canvas during the course:

 • Arup (2021) Designing for planetary boundary cities.Planetary boundaries - Arup
 • Meyer, E.K. 2008. 'Sustaining beauty. The performance of appearance.' Journal of Landscape Architecture, 3 (1): 6-23. https://doi.org/10.1080/18626033.2008.9723392
 • Andersson, T. 2021. 'Landscape architecture used as a society service: The Swedish example.' In Green visions: greenspace planning and design in nordic cities, edited by K. Nilsson, R. Weber and L. Rohrer. Livonia: Arvinius + Orfeus Publishing AB.
 • Engström, A., and M. Qviström. 2022. 'Situating the silence of recreation in transit-oriented development.' International Planning Studies, 27 (4): 411-424. https://doi.org/10.1080/13563475.2022.2129598
 • Nordh, H., and A.S. Olafsson. 2021. 'Plans for urban green infrastructure in Scandinavia.'Journal of Environmental Planning and Management, 64 (5): 883-904. https://doi.org/10.1080/09640568.2020.1787960
 • Gearey, M., L. Robertson, J. Anderson, P. Barros, and D. Cracknell. 2019. 'Re-naturing the City for Health and Wellbeing: Green/Blue Urban Spaces as Sites of Renewal and Contestation.' In Planning Cities with Nature: Theories, Strategies and Methods, edited by Fabiano Lemes de Oliveira and Ian Mell, 153-168. Cham: Springer International Publishing.
 • Emilsson, T., and Å.O. Sang. 2017. Impacts of climate change on urban areas and nature-based solutions for adaptation. In Nature-based solutions to climate change adaptation in urban areas, edited by N. Kabisch, H. Korn, J. Stadler and A. Bonn. Springer Open.
 • Zurovac, G. 2020, Where planning and design meet: transformation of urban tissue under densification policy – the case of Oslo. PhD thesis. The Norwegian University of Life Sciences.

If you would like to read more “classics” on urban design, please see for example:

 • Carmona, M., Heath, T., Oc, T. and S. Tiesdell, 2010. Public places – urban spaces: the dimensions of urban design, London and New York, Architectural Press
 • Alexander, C. m fl, 1977, A pattern language; Towns, Buildings,
  Construction,
  New York, Oxford University press.
 • Howard, E., 1946, Garden cities of To-morrow, London, Faber and Faber
  LTD, originally published in London 1898, with title Tomorrow. A Peaceful Path to Real Reform.
 • Lynch, K., 1990 (1981), A Theory of Good City Form, Cambridge, MA, USA, Massachusetts Institute of Technology.
 • Gehl, J., 2010, Cities for People. Washington, Island Press

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0346 Anmälningskod: SLU-20099 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%