Ny sökning
LK0314

Studio - Large scale landscape project

Studiokursen är uppbyggd kring ett infrastrukturprojekt någonstans i Sverige. Det rör transporter och kan vara väg- eller järnvägsprojekt. I en inledande gruppuppgift studeras ett landskap och en situation som kan återfinnas på flera olika ställen i landet. Utifrån ett framtida scenario studeras olika lokaliseringar och utformningar av en planerad ny infrastruktur. En metod för landskapskaraktärisering som bygger på den europeiska landskapskonventionens begrepp tillämpas i gruppuppgiften. I den efterföljande individuella gestaltningsuppgiften väljer du vad du vill undersöka. Det kan vara en alternativ lokalisering av en väg, utformning av ekodukter, vägslänter eller något annat som intresserar dig med relevans för kursen och projektet. Föreläsningar, temadagar och litteraturseminarier fördjupar och problematiserar frågor som rör landskap, ekologi, historia och hållbarhet. En studieresa (två, tre dagar) i Sverige visar konkreta exempel på storskaliga landskapsförändringar. Resekostnader står studenten för. Kursen ges på engelska.

Kursen tillämpar särskilda urvalskriterier baserat på antal avklarade högskolepoäng i ämnet landskapsarkitektur, enligt beslut SLU.ua.2023.1.1.1-747

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0314

Läsåret 2023/2024

Studio - Large scale landscape project (LK0314-30149)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Studio - Large scale landscape project (LK0314-30040)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Studio - Large scale landscape project (LK0314-30134)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Studio - Large scale landscape project (LK0314-30132)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Studio - Large scale landscape project (LK0314-30038)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Studio - Large scale landscape project (LK0314-20034)

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

LK0314 Literature list

This list contains literature that will be discussed in seminars or needed in assignments in order to pass the course.

Literature seminar 1 - Landscape analysis

Stahlschmidt, P., Swaffield, S., Primdahl, J. & Nellemann, V. (2017). Landscape Analysis: Investing the Potential of Space and Place.

  • Chapter 1, Landscape change and the need for analysis, pp 1-17
  • Chapter 2, Framing analysis: values, experts and citizens pp 18-32
  • Chapter 7, Site selection and landscape potential, pp 129-152
  • Chapter 8, Impact assessment and future studies, pp 153-175

Also choose one of these articles on Canvas

Brunetta, G. and A. Voghera (2008). "Evaluating Landscape for Shared Values: Tools, Principles, and Methods." Landscape Research 33(3): 71-87.

Butler, A. (2018). Landscape assessment as conflict and consensus. In Defining Landscape Democracy: A Path to Spatial Justice. Eds Egoz, S, Jörgensen, K. & Ruggeri, D. Cheltenham, UK, Edward Edgar Publishing Limited**: pp **85-95.

Dakin, S. (2003). "There's more to landscape than meets the eye: towards inclusive landscape assessment in resource and environmental management." The Canadian Geographer 47(2): 185-200.

Papmehl-Dufay, L. (2015). Places That Matter. In Eds. Hermans, R., Kolen, J. and Renes, H. Landscape Biographies : Geographical, Historical and Archaeological Perspectives on the Production and Transmission of Landscapes. Amsterdam University Press. E-book https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/reader.action?docID=3563346

Stephenson, J. (2008). "The cultural values model: An integrated approach to values in landscapes." Landscape and Urban Planning 84: 127-139. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.07.003

Qviström, M. (2023) Decentring landscape: rethinking landscape analysis with a relational ontology, Landscape Research, 48:8, 1108-1119, DOI: 10.1080/01426397.2023.2230911

Literature seminar 2 – Design

Lawson, B. (2005). How Designers Think: The design process demystified. 4th edition.

  • Chapter 3 (part of) Route maps of the design process, pp 48-52
  • Chapter 4 (part of)The components of design problems, pp 53-57
  • Chapter 6 A model of design problems, pp 83-111
  • Chapter 7 Problems, solutions and the design process, pp 112-128

Literature seminar – Field trip

Presented later.

Working in project/planning system, method

Trafikverket (2014) Strategic Choice of Measure: A new step for planning of transport solutions

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1364091/FULLTEXT01.pdf

Trafikverket (2018). Landscape as an Arena: Integrated Landscape Character Assessment-Method Description

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/48845/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_158_landscape_as_an_arena_integrated_landscape_character_assessment_method_description.pdf

References

There will be literature presented both in the studio and on canvas as aid, inspiration further knowledge.

Tomas Eriksson/Course manager

tomas.eriksson@slu.se

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0314 Anmälningskod: SLU-30158 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%