Ny sökning
LK0160

Studio - staden

I den här kursen får du bekanta dig med olika metoder för att beskriva och analysera en stadsdel, dess historia och dess framtid.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0160

Läsåret 2023/2024

Studio - staden (LK0160-40071)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Studio - staden (LK0160-40151)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Studio - staden (LK0160-40060)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Studio - staden (LK0160-40071)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Studio - staden (LK0160-40024)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Studio - staden (LK0160-30059)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Studio - staden (LK0160-30064)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Studio - staden (LK0160-30114)

2017-01-16 - 2017-03-26

Läsåret 2015/2016

Studio - staden (LK0160-30238)

2016-01-18 - 2016-03-27

Läsåret 2014/2015

Studio - staden (LK0160-30093)

2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Studio - staden (LK0160-30099)

2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Studio - staden (LK0160-30153)

2013-01-21 - 2013-03-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Sim, David. 2022. Mjuk stad. Stockholm: Svensk byggtjänst.

Llewelyn Davies. 2007. Urban design compendium. London: English partnerships, The housing corporation.

Koch, D. (2018) En levande stad PLAN, 2018 6-7

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0160 Anmälningskod: SLU-40087 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%