Ny sökning
LK0396

Studio - Markprojektering

I den här kursen introduceras du de vanligaste bygghandlingarna i form av ritningar som används vid anläggande av ny mark och landskap och hur dessa framställs med hjälp av CAD.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0396

Läsåret 2023/2024

Studio - Markprojektering (LK0396-30139)

2024-01-15 - 2024-02-14

Läsåret 2022/2023

Studio - Markprojektering (LK0396-30048)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Studio - Markprojektering (LK0396-30131)

2022-01-17 - 2022-02-17

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

OBLIGATORISK LITTERATUR

Vid kursstart så kommer ni ha tillgång till flera pdf-er. Om någon behöver ha tillgång till dessa innan, mejla maria.wisselgren@slu.se

*Ej obligatorisk litteratur, använd som referenslitteratur

Arkitektens handbok 2023

Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Sven Nyström

Studentlitteratur AB, 2023

Bra bok om allt från parkeringsmått, PBL till skruvar. Äldre utgåvor ok, se till att kapitlet: ”Landskap” finns med.

Läsanvisning:


*Allmänt*

*Skalor

Ritningssymboler

Ritningsviktning

Ritningsblanketten

Begrepp inom fastighetsvärlden

*Planer enligt PBL

*Bygglov

Ett uppdrags olika moment

Ritningar

Entreprenader

Landskap
Hela kapitlet.

Byggnadsplanering

Tillgänglighet

*Hustyper


*Byggnadsdelar*

Grundtyper

**Material *

Sten

Murblock (förband)

Betong

Metall

*Installationer etc.
Färgsystem- NCS och RAL

*Klimatkartor

*Register och begrepp

Koder för ritningsnumrering

CAD Övningsbok

Anders Westin, SLU Alnarp, 2020.

Kompendium med övningsuppgifter som vi använder i kursen. Konkreta kommandon och anvisningar om hur man ritar i AutoCAD. Texter läses på plats. Finns att köpa i Servicecenter, Ulls hus för ca 100:- efter 10 januari.

Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt

Klas Eckerberg, 2011

Pdf med utdrag ur kompendium. Tillhandahålls vid kursstart. Bra sammanfattande text om projekteringens olika skeden, ritningar och formalia.

Länkar till hemsidor och pdf-er

Boverkets byggregler: översikt: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/

Boverkets byggregler: Tillgänglighet: https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/

När ska BBR tillämpas: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/nar-bbr-ska-tillampas/

Lantmäteriet. Vad är ett höjdsystem? https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Hojdsystem/

Lantmäteriet. Koordinatsystemet SWEREF 99: https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Tredimensionella-system/SWEREF-99/

Entreprenadformer: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/upphandling/entreprenadformer/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0396 Anmälningskod: SLU-30155 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%