Ny sökning
LK0294

Landskapets historia och växtkännedom 1

I den här kursen får du grundläggande kunskaper om människans historia i landskapet och i landskapsarkitekturens historia, samt grundläggande kunskaper i växtkännedom med fokus på vedartade växter i avlövat tillstånd.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0294

Läsåret 2023/2024

Landskapets historia och växtkännedom 1 (LK0294-30138)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Landskapets historia och växtkännedom 1 (LK0294-30302)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Landskapets historia och växtkännedom 1 (LK0294-30130)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Landskapets historia och växtkännedom 1 (LK0294-30129)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Landskapets historia och växtkännedom 1 (LK0294-30031)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Landskapets historia och växtkännedom 1 (LK0294-30267)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Landskapets historia och växtkännedom 1 (LK0294-30060)

2018-01-15 - 2018-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Svenska historiska landskap

Niklas Cserhalmi, Fårad mark: handbok för tolkning av historiska kartor och landskap, Bygd och natur, Tidskrift för hembygdsvård, (2021).
Boken beställs enklast direkt från Sveriges Hembygdsförbund.

S. Welinder "Jordbrukets ekologi" i S. Welinder, E. A. Pedersen & M. Widgren (red.) Jordbrukets första femtusen år, (Stockholm 1998)
Sidorna 21-43, se länk från Canvas.

Växtkännedom

Bodil Dahlman, Roger Elg, Sofia Eskilsdotter, Ulla Myhr, Johan Ronnesjö & Elias Stålnacke. Växtkompendium träd och buskar.
Tillgängligt som pdf via canvas.

Landskapsarkitekturens historia

Gunnarsson, Allan., Gustavsson, Eva., Klintborg Ahlklo, Åsa., Nolin, Catharina., Olausson, Inger. & Wiking Leino, Matti, Svensk trädgårdshistoria 1800-och 1900-tal. 2023, Kungliga Vitterhetsakademin, 511 sidor.

Hobhouse, Penelope, The Story of Gardening (Dorling Kindersley, [2002] 2020), 463 sidor.
(Ni rekommenderas välja utgåvan från 2019 eller 2020 då denna utgåva innehåller ett kapitel mer än den äldre utgåvan.)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0294 Anmälningskod: SLU-30153 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%