Ny sökning
LK0252

Studio - Landscape architecture and urban spaceKursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0252

Läsåret 2023/2024

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20075)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20028)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20065)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20095)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20028)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20044)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20052)

2017-10-30 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20084)

2016-10-31 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20137)

2015-10-26 - 2016-01-17

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Fletcher, M. (2020). Visual Communication for Architects and Designers: Constructing the Persuasive Presentation. New York: Rootledge

Girot, C. (1999). Four trace concepts in Landscape Architecture. I: Corner, J. (red.) Recovering Landscape: Essays in contemporary Landscape Architecture. New York: Princeton Architectural Press, s. 58-67

Sim, D. (2019). Soft City: Building density for everyday life. Washington: Island press

Domlesky, A. Schlickman, E. (2019) Field Guide to Life in Urban Plazas: A Study in New York City. SWA Group

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0252 Anmälningskod: SLU-20100 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%