Stöd och service under studietiden -vanliga frågor och svar

Senast ändrad: 23 november 2022

Här samlar vi vanliga frågor och svar om:

Studie- och karriärvägledning

Jag vet inte vad jag ska studera eller känner mig osäker på om jag valt rätt, kan jag få hjälp?

Svar: Ja, du är välkommen att boka en tid hos någon av våra studie- och karriärvägledare för att få vägledning kring utbildnings- och yrkesval. Vi erbjuder vägledning via videomöte eller telefon. Våra kontaktuppgifter finner du på studie- och karriärvägledarsidan på studentwebben.

Hur bokar jag tid hos en studie- och karriärvägledare?

Svar: Besök oss när vi har drop in: drop in-tider eller boka en tid för vägledningssamtal via videomöte eller telefon via vår onlinebokning: https://www.timecenter.se/sluvagledning/

Stöd vid funktionsnedsättning

Jag har en funktionsnedsättning, vilket stöd kan jag få?

Svar: Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om att få riktat pedagogiskt stöd. Du som har ansökt om och blivit beviljad riktat pedagogiskt stöd kan få olika typer av stöd. Vilket stöd du får är individuellt och utformas i samråd mellan dig och kontaktpersonen på studieorten. Stödet anpassas efter din funktionsnedsättning och din studiesituation. Stödet kan till exempel vara att lyssna på kurslitteratur, att få anteckningsstöd eller anpassad examination. Läs mer om vilket stöd du kan få på studentwebben.

Kontakta oss: funka@slu.se

Examen

Hur ansöker jag om examen?

Svar: Du ansöker via Mina sidor i Ladok Student.

Vilka examina kan jag ta vid Sveriges lantbruksuniversitet?

Svar: Du hittar samtliga examina som är möjliga att ta ut vid SLU i examensföreskrifterna.

Vad är det för skillnad på en generell examen och en yrkesexamen?

Svar: En generell examen, exempelvis en kandidatexamen i biologi eller en masterexamen i landskapsarkitektur, är mer allmän och mindre detaljstyrd i jämförelse med en yrkesexamen. I vissa fall är det möjligt att på egen hand bygga ihop en generell examen genom att läsa fristående kurser. Detta förutsätter givetvis att kurserna inom det aktuella området ges som fristående kurs.

Måste jag läsa xx-kursen (t.ex. matematik) för att få ut examen?

Svar: Det beror på vilken examen du vill ansöka om. Det framgår av examenskriterierna vad som krävs för respektive examen. Examenskriterierna varierar beroende på vilken examen du vill ta ut. Läs mer på SLU:s studentwebb under examen eller på respektive utbildningsprograms sida under examenskrav och i utbildningsplanen.

Tillgodoräknande

Hur går jag tillväga om jag vill ansöka om att få en kurs tillgodoräknad?

Svar: Om du läser på ett yrkesprogram måste alla kurser som inte är knutna till ditt program tillgodoräknas om de ska kunna ingå i en yrkesexamen från SLU. Om du ska ta ut en generell examen behöver du inte ansöka om tillgodoräknande för kurser från svenska universitet/högskolor.

Kurser från universitet/högskolor i andra länder ska tillgodoräknas för att kunna ingå i en examen från SLU. Även delar av en kurs kan tillgodoräknas.

Du ansöker om tillgodoräknande via Ladok student. På studentwebben hittar du mer information om tillgodoräknande.

Kan jag läsa en kurs på ett annat universitet och tillgodoräkna den inom ramen för min examen?

Det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan och det beror dels på vilket program du läser, dels i vilken examen du
vill att kursen ska ingå. Vid tillgodoräknandet bedöms oftast ämnestillhörighet, nivå, antal poäng, om kursen (motsvarande) ersätter en specifik kurs samt eventuellt överlapp i innehåll med andra kurser som du har läst. 
 

Stipendium

Var söker jag stipendium?

Svar: På studentwebben finns mycket information om stipendier som du kan söka genom fakulteten, utbildningsavdelningen och kårerna. Alla tips om stipendier från organisationer utanför SLU som mejlas till studie- och karriärvägledningen publiceras på karriär- och stipendieportalen.

Du kan även söka allmänna stipendier utanför SLU. Det finns kommersiella sökmotorer och stipendieböcker på t ex bibliotek.

Studentförsäkringar

Är jag försäkrad när jag studerar?

Svar: Ja, du är försäkrad. Under skoltid täcks du av en personskadeförsäkring för studenter. Läs mer om studentförsäkringar på SLU:s studentwebb.

Om du blir sjuk

Jag är sjuk, behöver jag sjukskriva mig?

Svar: Ja, om du studerar med studiemedel. Du sjukanmäler dig på försäkringskassans webbsida första dagen du är sjuk. På studentwebben kan du läsa mer om hur du gör om du blir sjuk.

Om du har studiemedel från CSN och behöver vara hemma för vård av sjukt barn (VAB) så ska du anmäla det direkt till CSN.