Kan jag tillgodoräkna tidigare studier?

Senast ändrad: 27 juni 2024

Svar: Det är svårt att ge ett generellt svar. Det beror dels på vilket program du läser och dels i vilken examen du vill att kursen ska ingå.

Vid tillgodoräknandet bedöms oftast ämnestillhörighet, nivå, antal poäng, om kursen (motsvarande) ersätter en specifik kurs samt eventuellt överlapp i innehåll med andra kurser som du har läst.  

Om du läser på ett yrkesprogram måste alla kurser som inte är knutna till ditt program tillgodoräknas för att kunna ingå i en yrkesexamen från SLU. Om du ska ta ut en generell examen behöver du inte ansöka om tillgodoräknande för kurser från svenska universitet/högskolor.

Kurser från universitet/högskolor i andra länder måste alltid tillgodoräknas för att kunna ingå i en examen från SLU.

Ansökan om tillgodoräknande

Du ansöker om tillgodoräknande via Ladok student, mer information om tillgodoräknande samt länkar till blanketter finns på studentwebben.

Även delar av en kurs kan tillgodoräknas, klicka på länken ovan för mer information.