Planera inför studiestart - vanliga frågor och svar

Senast ändrad: 23 november 2022

Här samlar vi vanliga frågor och svar om:

Behörighet

Hur vet jag om jag är behörig?

Svar: För att veta om du är behörig till den utbildning du är intresserad av kan du jämföra dina meriter med behörighetskraven för utbildningen. Det finns två typer av behörighet; grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Vad som är grundläggande behörighet skiljer sig åt beroende på din studiebakgrund och när du avslutade dina studier. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

Särskild behörighet. Utöver kravet på grundläggande behörighet ställs ofta även krav på särskild behörighet som är kopplad till utbildningens innehåll. Den särskilda behörigheten varierar mellan olika utbildningar och skiljer sig också åt beroende på när du avslutade dina studier. Den särskilda behörigheten kan till exempel vara vissa gymnasiekurser eller universitetskurser. Läs mer om särskild behörighet på antagning.se.

För att ta reda på vilka förkunskapskrav våra program har klickar du på respektive program på grundnivå eller på avancerad nivå. Det särskilda behörighetskravet hittar du på programmets webbsida. För att ta reda på om du är behörig till en kurs så tittar du under förkunskapskrav i kursplanen för respektive kurs. Våra kurser hittar du i  kursdatabasen. (Kursdatabasen fungerar inte i webbläsaren Chrome)

Om du inte har behörighet för den utbildning du är intresserad av kan du ta hjälp av våra studievägledare. Du kan komplettera dina meriter genom att läsa på Komvux, folkhögskola, basår eller bastermin på universitet/högskola. Även om du inte uppfyller samtliga formella behörighetskrav kan du i vissa fall ändå anses vara behörig. Läs mer i svaret till frågan "Har jag någon chans att bli antagen till en utbildning om jag inte uppfyller de formella behörighetskraven"?

Har jag någon chans att bli antagen till en utbildning om jag inte uppfyller de formella behörighetskraven?

Svar: Även om du inte uppfyller alla formella behörighetskrav kan du i vissa fall ändå anses vara behörig. Om du kan styrka att du har kunskaper som motsvarar dem som krävs för grundläggande och/eller särskild behörighet kan du anses vara behörig även om du fått kunskapen på annat sätt än genom tidigare utbildning, så kallad reell kompetens. Du kan läsa mer om hur SLU bedömer din reella kompetens för att se om den är tillräcklig för att du ska anses ha motsvarande kunskaper och erfarenheter.
Din ansökan om reell kompetens måste du skicka in senast sista anmälningsdag.

Jag har en IB-examen (International Baccalaureate). Är jag behörig att studera på SLU?

Svar: Du hittar information om IB-examen och vad det anses motsvara i det svenska skolsystemet under International Baccalaureate på antagning.se.

Utbildningen jag vill söka kräver kemi 2/B. Om jag har underkänt i kemi 1/A men godkänt i kemi 2/B är jag behörig då?

Svar: Ja. Du behöver ha godkänt betyg i de gymnasiekurser som ingår i behörighetskravet till det program du söker. Utöver detta behöver du alltid uppfylla kravet för grundläggande behörighet.

Jag har läst ett naturbruksprogram eller omvårdnadsprogram på gymnasiet och funderar på om jag har motsvarande kurser i naturkunskap eller biologi?

Svar: Det finns vissa kurser som kan ersätta kurser i exempelvis biologi och naturkunskap. På SLU:s antagningssidor finns mer att läsa om vilka ersättningsmöjligheter som finns.

Distansstudier

Kan jag läsa SLU-utbildningar på distans?

Svar: Inget av våra program på grundnivå ges på distans.

På avancerad nivå finns ett masterprogram som ges helt på distans som heter Skogsbruk med många mål. Ett annat masterprogram som till stor del ges på distans men med obligatoriska fysiska träffar är Outdoor Environments for Health and Well-being.

Vill du ta reda på vilka kurser som ges på distans så kan du filtrera sökningen genom att enbart visa distanskurser. Även distanskurser kan ha en del obligatoriska fysiska träffar.

Fristående kurser

Kan jag läsa fristående kurser på exempelvis djursjukskötar-, veterinär- eller landskapsarkitektprogrammet?

Svar: Om du inte kommer in på programmet kan du läsa vissa kurser parallellt med programmen. Du hittar alla våra fristående kurser i vår kursdatabas. Välj "Alla fristående kurser" i andra menyraden och filtrera ytterligare genom att söka på ort, ämne och så vidare.

Studiemedel (CSN)

Var söker jag studiemedel?

Svar: Du söker studiemedel på csn.se

Vad är kraven för att få studiemedel från CSN?

Svar: På csn.se kan du läsa mer om krav för att få studiemedel för universitetsstudier.

Jag har studerat förut och har inte tillräckligt med studiemedel kvar för att läsa ett helt program, hur gör jag?

Svar: Du får maximalt studiemedel för sex års studier, eller 240 veckor, på högskola/universitet, mer information finns under hur mycket kan du få på csn.se.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Hur går jag tillväga om jag vill ansöka om att få en kurs tillgodoräknad?

Här hittar du mer information om tillgodoräknande.

Kan jag läsa en kurs på ett annat universitet och tillgodoräkna den inom ramen för min examen?

Det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan och det beror dels på vilket program du läser, dels i vilken examen du
vill att kursen ska ingå. Vid tillgodoräknandet bedöms oftast ämnestillhörighet, nivå, antal poäng, om kursen (motsvarande) ersätter en specifik kurs samt eventuellt överlapp i innehåll med andra kurser som du har läst. 
 


Många av våra kurser ges dock endast för de som är antagna till det program där kursen ingår.

Boende

Hur gör jag för att få en bostad?

Svar: Här finns information om studentboenden på våra SLU-orter.

Jobba och studera samtidigt?

Kan jag jobba och läsa ett program/kurser samtidigt?

Svar: Hur mycket obligatorisk undervisning som ingår i en kurs eller ett program kan variera, men räkna med att vara på plats på universitetet de flesta dagar i veckan. Inget av våra program på grundnivå ges på distans.

Majoriteten av våra kurser är på heltid och är svåra att kombinera med ett jobb på dagtid. Kurser som går på distans och/eller ges på halvfart är enklare att kombinera med jobb.

Kurslitteratur

Var hittar jag information om den kurslitteratur jag behöver?

Svar: Du hittar kurslitteraturlistor på kurssidan på studentwebben. Du hittar samtliga kurser i SLU:s kursdatabas.

En preliminär litteraturlista ska finnas tillgänglig 8 veckor innan kursstart. Om den inte ligger ute i tid kan du kontakta ansvarig kursledare.