Hur hittar jag mitt schema?

Senast ändrad: 18 augusti 2023

Svar: Du hittar ditt schema på kurssidan. Det finns olika sätt att hitta kurssidan beroende på om du är antagen till ett program eller en kurs:

Schemat ska finnas publicerat på SLU:s hemsida senast 4 veckor före kursstart.

Om du är antagen till ett program

  1. Börja med att hitta ditt program på programsidorna.
  2. Välj ditt program och välj därefter ramschema.
  3. Klicka på kursens namn och välj schema.

Om du är antagen till kurs

  1. Sök fram din kurs på kurssöksidan
  2. Klicka på kursens namn och välj schema.

Du hittar kontaktinformation till kursansvarig på kurssidan.