Hur får jag ett resultat- och registreringsintyg som visar att jag studerar?

Senast ändrad: 23 november 2022

Svar: Du kan själv ta fram ett resultat- och registreringsintyg via Ladok Student som du kommer åt via Studentwebben.

Då får du ett säkert intyg med dina kursregistreringar och/eller avslutade kurser. Om du inte längre är student och inte kan logga in på "Ladok Student", kan du beställa intyg genom Servicecenter.


Kontaktinformation