Jag ska läsa en utbildning på campus, kan det vara möjligt att läsa den på distans?

Senast ändrad: 18 augusti 2023

Svar: Om du har blivit antagen till en kurs eller ett program med undervisning på något av SLU:s campus behöver du räkna med att vara på plats för att delta i undervisningen.

Vissa delar/moment i kurser kan ges på distans och antalet moment som kräver obligatorisk närvaro för att bli godkänd varierar från kurs till kurs. I kursschemat ska det framgå vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Kontakta kursledaren för kursen om du har du frågor som rör schemat. Du hittar kontaktuppgifter på kurssidan som du kan söka fram i SLU:s kurssökfunktion: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/?f10=1&f4=FLEX&SortBy=startdate

Fristående kurser
SLU erbjuder en del fristående kurser som går att läsa på distans. Dessa kan du filtrera fram i SLU:s kurssökfunktion: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/?f10=1&f4=FLEX&SortBy=startdate

Program
Alla kandidat- och yrkesprogram på grundnivå är campusbaserade och endast ett av masterprogrammen på avancerad nivå, Outdoor environments for health and well-being, ges på distans.