Kan jag läsa SLU:s utbildningar på distans?

Senast ändrad: 15 december 2022

Svar: Inget av våra program på grundnivå ges på distans. Men det finns program på avancerad nivå som går på distans samt fristående kurser.

På avancerad nivå finns ett masterprogram som ges helt på distans som heter Skogsbruk med många mål. Ett annat masterprogram som till stor del ges på distans men med obligatoriska fysiska träffar är Outdoor Environments for Health and Well-being.

Vill du ta reda på vilka kurser som ges på distans så kan du använda kurssökfunktionen på vår webb och filtrera sökningen genom att enbart visa distanskurser. Även distanskurser kan ha en del obligatoriska fysiska träffar.