Kan jag byta ut kurser i mitt program?

Senast ändrad: 04 april 2024

Svar: Om du som programstudent byter ut kurser inom ditt program behöver du känna till att det kan påverka möjligheten att uppnå din kommande examen.

Yrkesexamen

Studerar du på ett program som leder till yrkesexamen så behöver du stämma av med programstudierektor om du kan byta ut eller ersätta kurser som är obligatoriska för ditt program. Alla kurser, som inte är programkurser, ska även tillgodoräknas för att kunna ingå i en yrkesexamen från SLU.

Kandidat- och masterexamen

Studerar du på ett program som leder till en generell examen, till exempel ett kandidatprogram eller masterprogram, så kan du byta ut kurser från ramschemat och ersätta de med andra fristående kurser under vissa förutsättningar.

För att ta reda på om du kan byta ut en kurs behöver du göra följande:

  1. Ta reda på om kursen, du vill byta ut från ramschemat, behövs för att uppfylla förkunskapskraven för kurser som du kommer läsa senare i ditt program. Du hittar förkunskapskraven i kursplanerna, via ramschemat på programsidan på Studentwebben
  2. Överlappar den kursen du vill läsa innehållsmässigt med någon av de kursre du redan har läst eller kommer att läsa? Jämför upplägget och kursplanerna eller kontakta kursledaren om du känner dig osäker.

  3. Ta reda på om du fortfarande kommer att uppfylla examenskraven om du byter ut kursen från ramschemat. Du hittar examenskraven i utbildningsplanen för ditt program på programsidan på Studentwebben

Kan du svara ”nej” på första och andra punkten, och ”ja” på tredje punkten ovan så kan du byta ut kursen.