Jag har kommit in på en utbildning men kan inte börja i år. Finns det möjlighet att skjuta upp studiestarten?

Senast ändrad: 18 augusti 2023

Svar: Du kan ansöka om att få anstånd, skjuta upp studiestarten till nästa år, om du har särskilda skäl.

Exempel på särskilda skäl är sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag.

Du hittar mer information om anstånd -uppskjuten studiestart och hur du ansöker här: https://student.slu.se/studieservice/studieplanering/studieuppehall-studieavbrott/


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta oss via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

För frågor om studieavgifter, kontakta tuitionfees@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15