Anmälan till kurser och program höstterminen 2023

Senast ändrad: 20 april 2023

Här hittar du svar på frågor kring anmälan till kurser hösten 2023.

Var och när anmäler jag mig till program/kurser? 

Svar: Du anmäler dig till samtliga kurser, program på grundnivå och våra masterprogram via antagning.se. Sista anmälningsdag inför höstterminen 2023 är den 17 april. På SLU:s antagningssidor finns mer information om viktiga datum.

Samtliga program på SLU, på både grundnivå och avancerad nivå, börjar på höstterminen. Vi har ingen programstart under vårterminen. Vår bastermin startar både på höst- och vårterminen.

Det är extra viktigt att du anmäler dig i tid eftersom SLU stänger sina utbildningar för sen anmälan. Du hittar även information under sen anmälan på antagning.se.

Hur många utbildningar kan jag anmäla mig till?

Svar: Du kan anmäla dig till max 12 utbildningar till höst- och vårterminer och 6 utbildningar till sommarkurser. I samband med att det andra antagningsbeskedet publiceras utökas antalet sökalternativ från 12 till 20 för höst- och vårterminer. För sommarkurser utökas sökalternativen från 6 till 10 efter antagningsbeskedet. Då kan du som vill lägga till sena sökalternativ

Heltidsstudier innebär att du läser 30 högskolepoäng (hp) per termin. Du kan antas till maximalt 45 hp per termin (höst och vår) i den ordinarie antagningsomgången. Du kan alltså läsa mer än heltid. Till sommarterminen kan du antas till maximalt 23 hp.

Spelar det någon roll hur jag rangordnar utbildningsalternativen? 

Svar: Ja, det är viktigt. Rangordna dina utbildningsalternativ genom att sätta den utbildning du helst vill gå högst upp. Du antas uppifrån och ner i din prioriteringslista och när du antagits till 45 hp stryks dina lägre prioriterade utbildningar. En programutbildning på heltid motsvarar 30 hp. Mer information hittar du under prioritera - tänk på ordningen på antagning.se.

Kan jag ändra ordningen på mina sökalternativ?

Svar: Ja, du kan ändra ordningen fram till sista anmälningsdag. När sista anmälningsdag har passerat kan du fortfarande ta bort utbildningar från din anmälan för att få en ny ordning. Du kan välja att ta bort utbildningar från din anmälan fram till tre arbetsdagar innan det första antagningsbeskedet publiceras.

Väljer du att lägga till en ny utbildning eller byta plats på en utbildning i din anmälan kommer det att räknas som en sen anmälan. Du kan bara bli antagen till utbildningar som du sökt efter sista anmälningsdag om det finns platser kvar när de som anmält sig i tid erbjudits plats.

Kan jag läsa mer än 45 hp under en och samma termin vid SLU?

Svar: Du kan antas till maximalt 45 hp per termin (höst och vår) i den ordinarie antagningsomgången, vilket innebär att du har möjlighet att läsa mer än heltid. Heltid är 30 hp per termin. Det kan vara möjligt att antas till flera hp per termin i den ordinarie antagningsomgången. Du måste ansöka särskilt om det, det måste finnas särskilda skäl och du måste bedömas ha förutsättningar att klara en högre studietakt. Du måste ansöka senast den sista anmälningsdagen. Skicka ansökan till antagningsenheten på SLU

Om du söker en utbildning sent och det finns platser kvar kan du bli antagen trots att du redan är antagen till 45 hp.