Blandskog och solig himmel. Foto.
4 apr

Zoom

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests

seminarier, workshops |

Plattformen bjuder in till workshop för forskare inom SLU, Umeå universitet och Skogforsk för att formulera nya tvärvetenskapliga projekt med tema hyggesfritt.

Den här gången kommer workshopen utgå från plattformens inriktning på forskning kring hyggesfria brukningsmetoder av skogsmark.

Är du skogsforskare och intresserad av att delta? 

Läs mer och registrera dig på den engelska sidan

Kontaktperson: Gudmund Vollbrecht, koordinator för hyggesfritt skogsbruk inom Future Forests.

Tidplan:

Forskar-workshop 4 april

Möjlig projektstart: 2022