Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Institutionen för mark och miljö


Det finns 1 sidor som är taggade med Institutionen för mark och miljö:
Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

Amanda Halvarsson, student på agronom mark/växt-programmet redovisar sitt examensarbete som hon gjort vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Titel: Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län? - Student: ...