Blommande rapsplanta i torr, sprucken jord. Blå himmel och tunna moln i bakgrunden. Foto.
28 jun

Hästgatan 12, Visby

SLU i Almedalen 2024

evenemang | seminarier, workshops |

SLU och Mistra Food Futures välkomnar er att diskutera hållbar beredskap i Almedalen 2024. Hur hittar vi lösningar på livsmedelssystemets två tuffa utmaningar – en ökad hållbarhet och en förbättrad beredskap? Vi inleder fredagen den 28 juni med en diskussionsfrukost med samtal kring bord med olika teman, fortsätter med ett panelsamtal om förbättrad livsmedelsberedskap genom resiliens och avslutas med diskussioner runt skyfall och torka som drabbar vårt matlandskap.

Livsmedelsberedskap som håller

Livsmedelssystemet står inför dubbla utmaningar - hållbarhetsomställning och omställning till förbättrad livsmedelsberedskap. Med rätt strategier så kan dessa båda omställningarna gå hand i hand och skapa hållbar livsmedelsberedskap. Forskning visar att det är möjligt att göra förändringar som samtidigt skapar både ett robust och hållbart livsmedelssystem. 
 
Livsmedelsberedskap har ofta kommit att handla om att stå emot störningar på kort sikt, genom t.ex. lagerhållning av insatsvaror. Utmaningar som torkan 2018 eller skyfallen 2023 hanteras akut i stället för att långsiktiga strategier utvecklas. Men vad händer när lagren tar slut? Med den geopolitiska utvecklingen måste livsmedelssystemet kunna hantera även långvariga belastningar. Det finns kunskap om hur vi kan integrera kortsiktiga åtgärder med långsiktiga planer för att skapa ett hållbart och motståndskraftigt system. 
 
Vad vi behöver är ett livsmedelssystem som står emot påfrestningar och är flexibelt nog att kunna hantera långvariga förändringar – samtidigt som det säkerställer kontinuerlig leverans av mat. Hur gör vi det? Genom att sammanlänka livsmedelsberedskap med hållbarhetsomställningen. Med strategiskt valda förändringar så kan satsningarna stärka varandra. 

 

Välkomna till Hästgatan 12, fredagen 28 juni 2024 kl. 8–11

SLU Future Food tillsammans med forskningsprogrammet Mistra Food Futures kommer att vara på plats i Almedalen för att diskutera hållbar livsmedelsberedskap. Programmet innehåller tre olika punkter som var och en inleds av SLU:s rektor Maria Knutson Wedel och modereras av Annsofie Wahlström, programchef vid SLU Future Food: 

 

Livsmedelsberedskap som håller

Fredagen 28 juni kl. 8–8:45, Hästgatan 12, Visby

Länk till evenemanget i Almedalens program

Livsmedelsberedskap handlar ofta om att stå emot störningar på kort sikt, genom t.ex. lagerhållning av insatsvaror. Men vad händer när lagren tar slut? Vad vi behöver är ett livsmedelssystem som står emot påfrestningar och är flexibelt nog att kunna hantera långvariga förändringar – samtidigt som det kontinuerligt levererar mat. Genom att sammanlänka livsmedelsberedskap med hållbarhetsomställningen så kan satsningarna stärka varandra.

Delta i en diskussionsfrukost med samtal med olika teman runt frukostborden:

  • Ett resilient livsmedelssystem, leds av Ulf Sonesson, affärsutvecklare, RISE
  • Konkurrenskraftiga företag inom planetens gränser, leds av Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid SLU och programchef vid Mistra Food Futures samt Åsa Domeij, hållbarhetschef vid Axfood
  • Kan vi bli självförsörjande med livsmedel i Sverige?, leds av Per-Anders Hansson, professor vid SLU samt vice programchef vid Mistra Food Futures
  • Hållbar och hälsosam livsmedelsproduktion med one health, leds av Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi och smittskydd vid SLU samt programchef vid SLU One Health
  • Vatten i en extrem framtid, leds av Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning vid SLU

 

Behöver vi beredskapslager om vi har hållbara matsystem?

Fredagen 28 juni kl. 9–9:45, Hästgatan 12, Visby

Länk till evenemanet i Almedalens program

En förbättrad livsmedelsberedskap kan uppnås genom hållbara och resilienta livsmedelssystem. Genom att fokusera ökad resiliens kan både förbättrad livsmedelsberedskap och hållbart livsmedelssystem uppnås. Seminariet fokuserar hur system som bygger resiliens är förberett för att stå emot störningar och samtidigt vara flexibelt nog för att kunna ställa om och anpassa sig.

Medverkande:

 

Vatten i matlandskapet – vad ska göras och vem ska betala? 

Fredagen 28 juni kl. 10–10:45, Hästgatan 12, Visby

Länk till evenemanet i Almedalens program

Livsmedelsberedskap har ofta kommit att handla om att stå emot störningar kort sikt. Utmaningar som torkan 2018 eller skyfallen 2023 hanteras akut i stället för att långsiktiga strategier utvecklas. Men, med den geopolitiska utvecklingen måste livsmedelssystemet kunna hantera även långvariga belastningar. Det finns kunskap om hur vi kan integrera kortsiktiga åtgärder med långsiktiga planer för att skapa ett hållbart och motståndskraftigt system för att hantera vatten i matlandskapet. Men vad behöver göras? Vem ska göra det? ... Och vem ska betala? 

Medverkande:

Fakta

Tid: 2024-06-28 08:00 - 11:00
Ort: Hästgatan 12, Visby
Arrangör: SLU Future Food och Mistra Food Futures
Mer information:

Panelsamtalen kl. 9–9:45 samt 10–10:45 kommer att direktsändas via Almedalen Play. De kommer även att kunna ses efterhand på SLU Future Food:s YouTube-kanal.