Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för energi och teknik


Det finns 22 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:

Hur mäter man social hållbarhet med livscykelanalys?

Hur mäter man social hållbarhet med livscykelanalys? futurefood@slu.se Produkter behöver vara ekonomiskt och ekologiskt men också socialt hållbara för att platsa i framtidens livsmedelssystem

Mjölkveckan 2021

Under vecka 41 (11 – 15 okt) bjuder forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem in till en mjölkvecka med fokus på mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem. Varje dag

Välkommen till höstens docentföreläsningar vid NJ-fakulteten 28–29 september

marten.granert@slu.se Välkommen till höstens docentföreläsningar vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap 28 och 29 september. Föreläsningarna sänds via zoom och alla som vill kan

Ny rapport om Klimatanpassning av svensk animalieproduktion

Hur påverkar klimatkris och extremväder den svenska animalieproduktionen? En ny rapport från SLU, SVA, MSB och Jordbruksverket tar upp vilka sårbarheter och anpassningsbehov som måste åtgärdas så att

Feed - a food systems podcast

Debatten om framtidens mat har, som många andra debatter idag, blivit väldigt polariserad. En ny podcast vill på ett objektivt sätt lyfta kunskap, antaganden och värderingar som olika röster för fram

Kurs om matsvinn gavs för första gången

Hur och varför matsvinn uppstår, hur det kan motverkas och hur matavfall kan utnyttjas för större hållbarhet är ett angeläget ämne för framtidens hållbara livsmedelssystem. Vid SLU anordnades första

social hållbarhet griskött

Grisarna har det bättre i Sverige jämfört med genomsnittet i Europa. När svenskt griskött utvärderas från ett socialt perspektiv är det grisproducenten och samhället som ligger sämst till. Det är

Framtidslabbet tar form

Framtidslabbet, ett projekt initierat av de två framtidsplattformarna SLU Urban Futures och SLU Future Food, drog igång i januari i år. Labbets sju deltagare har fått en grundkurs i framtidsstudier

Docentföreläsningar på NJ-fakulteten 9 mars 2020

mw-red@slu.se Den 9–10 mars hålls docentföreläsningar på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ). Det är öppna föreläsningar och alla är välkomna. Föreläsningarna hålls på Ultuna i

Aktuell forskning om livsmedelssystemet

Aktuell forskning om livsmedelssystemet futurefood@slu.se Varmt välkomna till en förmiddag där forskare från institutionen för energi och teknik vid SLU presenterar policy-relevanta

INSTÄLLT: Installationsföreläsningar nya professorer 2020, Uppsala

INSTÄLLT: Installationsföreläsningar nya professorer 2020, Uppsala pia.schultz@slu.se Mot bakgrund av situationen vad gäller coronaviruset ställer SLU in årets installationsföreläsningar. De

Scholarship opportunity

Do you want to spend up to 20 weeks in Ethiopia? The Department of Energy and Technology runs the Linneaus-Palme Exchange program together with Addis Ababa University since 2008. During 2019/2020

Loading…