SLU-nyhet

Nya publikationer hos ET! (v.35)

Publicerad: 30 augusti 2023

Nu finns det tre nya publikationer av våra fantastiska forskare ute! Läs om alger som livsmedel, hydrogen produktion och möjligheterna att använda Camelinaolja för hållbar biodieselproduktion i dessa tre nya ET-artiklar.

Tre intressanta artiklar om viktiga ämne är nu publicerad:

  • Vilka är möjligheterna att använda Camelinaolja för hållbar biodieselproduktion? Studien av Karlsson Potter, H; D.M.M.Yacout, Henryson, K, 2023 bedömde klimatpåverkan av att odla camelina som en mellangröda i norra Europa (Sverige) för produktion av vegetabilisk olja och biobränsle.  https://doi.org/10.3390/su151612574

 

  • Vätgas kan vara en viktig energibärare i framtidens hållbara energisystem, men hur säkerställer vi att väte produceras med ett lågt koldioxidavtryck och till lägsta kostnad i nuvarande system? L. Engstam, L. Janke, C. Sundberg och Å. Nordberg undersökte tidsmässiga och rumsliga emissionsvariationer i det sammankopplade nordeuropeiska elsystemet och tillämpade emissionsfaktorer per timme för elektrolytisk väteproduktion i Sverige.  https://doi.org/10.1016/j.enconman.2023.117458

 

  • Är alger livsmedlet som kommer att förändra livsmedelssystemet? M. Jacobsen, M. Bianchi, J. P. Trigo, I. Undeland, E. Hallström och S. Bryngelsson undersökt saken ur ett näringsperspektiv.  https://doi.org/10.1080/10942912.2023.2246677 

Kontaktinformation