Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi


Det finns 10 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi:

Slutseminarie för Multiskadad skog - ett samverkansprojekt

Slutseminarie för Multiskadad skog - ett samverkansprojekt theres.svensson@slu.se Välkommen på slutseminariet för samverkansprojektet multiskadad ungskog i norra Sverige. Kom och lyssna på de

Värt att veta: Svamparnas mycelnätverk - inte ett stort utan många små

bib-webbredaktionen@slu.se Kom på lunchföreläsning och hör om vad forskningen visar om mykorrhizasvamparnas mångfald, mycel och leverne. Foto: Presetbase Lightroom Presets. Skogarnas

Let's talk science! Kan biodiversitet mätas?

annika.mossing@slu.se HÅLLS PÅ ENGELSKA. Livsmiljön för många av skogens arter har försämrats eller minskat drastiskt. Samhällets målsättning är att bevara eller till och med öka den biologiska

Hur får vi bönan till bordet?

Hur får vi bönan till bordet? johanna.grundstrom@slu.se Det finns en tydlig och ökande efterfrågan på närodlade baljväxter som kan ersätta importerat växtprotein. Bönder i södra Sverige har goda

Let's talk science! Pratar träden med varandra?

annika.mossing@slu.se Let's talk science! är en seminarieserie som fakulteten för skogsvetenskap tagit initiativ till med syftet att uppmuntra det vetenskapliga samtalet inom SLU. Den här gången

Värt att veta Anders Dahlberg

Värt att veta: Skogens svampar och hur de påverkas av skogsbruk vartattveta.umea@slu.se Svampar står för en stor del av skogens biologiska mångfald och är centrala för många av skogens processer.

Tvärvetenskaplig skogsforskning i fokus på Future Forests exkursion

Naturhänsyn i hyggesfritt skogsbruk, samverkan mellan rennäring och skogsbruk och klimatarbete på lokal nivå. Det var några aktuella teman som deltagarna fick möjlighet att diskutera under en

Professorsinstallation SLU Uppsala

Professorsinstallation, SLU Uppsala 2023 helena.pennlov,smedberg@slu.se Installation av 2023 års nya professorer vid SLU Uppsala äger rum fredagen den 17 mars 2023. Den som önskar delta vid

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar teresia.borgman@slu.se Tätortsnära skogar i Indien står i fokus för det här webbinariet om Mumbais Aarey-skogar. Webbinariet är en del i en

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests teresia.borgman@slu.se Plattformen bjuder in till workshop för forskare inom SLU, Umeå universitet och Skogforsk för att formulera nya tvärvetenskapliga

Loading…