30 nov

Green Innovation Park, Alnarp

Hur får vi bönan till bordet?

evenemang | möten, sammanträden | seminarier, workshops |
Bönor i en skål på bordet

Det finns en tydlig och ökande efterfrågan på närodlade baljväxter som kan ersätta importerat växtprotein. Bönder i södra Sverige har goda möjligheter att möta denna efterfrågan genom att odla mer åkerbönor, gula ärtor och andra baljväxter. Men hur kan vi stärka odlares avsättningsmöjligheter och kunders tillgång till baljväxter odlade i södra Sverige?

Välkommen till en workshop med fokus på odlares försäljningsstrategier och kunders inköpsstrategier för baljväxter till livsmedel. 

Programmet bjuder på både odlares erfarenheter av olika försäljningsstrategier, samt offentliga och privata kunders perspektiv på tillgång och inköp.

Fakta

Tid: 2023-11-30 08:30 - 15:00
Ort: Alnarp
Lokal: Green Innovation Park
Arrangör: Projekt Bönan till bordet, Lokala Baljväxter LoBa och SLU Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 25 november 2023
Mer information:

Adress: Green Innovation Park, Slottsvägen 1, 230 53 Alnarp
Anmälan: till anmälningsformuläret

Vi håller till i Blå hallen hos Green Innovation Park, samt grupprum Framtiden och Eureka.


Program

08.30 Mingel 

09.00 Välkomna! Presentation av projekt ”Bönan till bordet” samt dagens upplägg.
Håkan Schroeder, Lisa Blix Germundsson och Georg Carlsson, SLU (moderatorer)

09.15 Presentation av LoBa, Lokala Baljväxter, och avstamp för framtiden
Annika Jönsson och Nina Frank, Hushållningssällskapet Skåne  

09.30 Livsmedelskedjans olika aktörers inspel på ökad konsumtion av svenskodlade baljväxter.

  • Ny kartläggning: Produkter baserade på proteinrika grödor – behov och möjligheter. Helena Persson-Hovmalm, SLU.

  • Att odla och sälja till många olika. Per Modig, Fagraslätts gård och HIR Skåne.

  • Så kan kommuner köpa mer svenska baljväxter. Maria Ivansson, Klimatkommunerna förening.

10.15 Bensträckare och kaffe. 

10.30-11.45 Workshop i mindre grupper: Vad hindrar uppskalning av volymer från fält till bord?  

12.00 Lunch baserad på baljväxter på restaurang Alnarp 9.

13.00 Rapportering och slutsatser av vad grupperna kom fram till.
Jonas Bååth och Annie Drottberger, SLU.

13.30 Livsmedelskedjans olika aktörers inspel på ökad konsumtion av svenskodlade baljväxter 

  • Konserverade bönor - enkelt men unikt. Elias Kvarnbäck, Bönland.  
  • Bärtha idag och framåt. Pia Qvarnström, Bärtha.
  • Nordisk råvara om förädling och utsikt. Thomas Erlandsson, Nordisk råvara
  • Bönor - så odlar jag och säljer dem. Tony Ahlund, lantbrukare på södra Öland.
  • Grönskörd av sojaböna. Helena Persson-Hovmalm och Lotta Nordmark, SLU.

14.45 Sammanfattning av dagen och hur vi går vidare.

15.00 Fika med bönchokladkaka och svensk frukt.