SLU-nyhet

Urbana mikrolabb för inkluderande naturbaserade lösningar

Publicerad: 05 februari 2024

Nytt europeiskt forskningsprojekt vid SLU ska vidareutveckla befintliga naturbaserade lösningar i urbana områden genom samskapande, småskaliga och lokala initiativ.

 

Hej Thomas Randrup, Hanna Fors och Geovana Mercado! Ni har precis startat upp NATURO som är ett nytt europeiskt forskningsprojekt vid SLU Landskap, vad handlar det om?

 – NATURO kommer att utveckla ett strategiskt ramverk för att involvera marginaliserade grupper i långsiktig förvaltning, bygga kapacitet och stärka både kommuner och det civila samhället. Här kommer vi att vidareutveckla befintliga naturbaserade lösningar i urbana områden genom samskapande, småskaliga och lokala initiativ. Vi kallar ramarna för dessa processer för urbana mikrolabb.

Varför är detta viktigt?

 – När man förvaltar naturbaserade lösningar i urbana områden är det avgörande att ta hänsyn till olika användargruppers olika behov, vilket kan vara utmanande. Marginaliserade grupper är de som saknar tillgång till grönområden i urbana områden, och känner sig utestängda från meningsfull användning av dem, liksom beslut kopplade till dem. Marginaliserade grupper kan omfatta flera olika samhällsgrupper, såsom låginkomsttagare, icke-vita personer, hbtqi-personer, etniska grupper, personer med funktionsnedsättning, barn och äldre. Förvaltning av naturbaserade lösningar är komplex på grund av samtida samhällsutmaningar, såsom klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.  De många värden som finns representerade i samhället och mönster för olika gruppers användning och icke-användning av grönområden gör frågan än mer komplex. Därför är det viktigt att studera och förstå samspelet mellan alla faktorer för att ta itu med skillnader så att städer kan främja inkludering och se till att alla i samhället kan dra nytta av fördelarna med naturbaserade lösningar.

Vilken skillnad kommer resultaten att göra för framtiden?

 – Det förväntade resultatet kommer att vara ett empiriskt testat ramverk som exempelvis kommuner kan använda vid planering och förvaltning av naturbaserade lösningar. Vidare har vi särskilt fokus på att överföra våra resultat till olika policier, inte bara på lokal nivå, utan även nationellt och internationellt. Vi kommer att etablera urbana mikrolabb i tre europeiska städer, där kommuner implementerar labben med stöd och utvärdering av forskare, sociala innovatörer och experter. Förhoppningen är att resultaten ska kunna skalas upp och överföras och därmed bidra till att minska ojämlikhet med avseende på tillgång och användning av naturbaserade lösningar i hela Europa.

Projektet leds av SLU av professor Thomas Randrup, Hanna Fors och Geovana Mercado.

Berättat för Lina Berglund-Snodgrass


Kontaktinformation

Thomas Randrup, professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
Telefon: 072 547 0508
E-post: thomas.randrup@slu.se  

Hanna Fors
Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415165
E-post: hanna.fors@slu.se

Geovana Mercado
Postdoktor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415141
E-post: geovana.mercado@slu.se

Lina Berglund-Snodgrass
Universitetslektor, Verksamhetsledare Enheten för samverkan och utveckling, SLU Tankesmedjan Movium 
Telefon: +4640415405 
E-post:
lina.berglund.snodgrass@slu.se