SLU-nyhet

SLU startar nytt tvärvetenskapligt masterprogram: Food and Landscape

Publicerad: 15 december 2020
Rapsfält. Foto.

Just nu pågår arbetet med att planera de första kurserna på det nya masterprogrammet ”Food and Landscape” som startar hösten 2021. Det nya programmet har en för SLU unik inriktning och blir även ensamt i sitt slag bland svenska utbildningar. Samtidigt inrättas Food Studies som ett nytt huvudämne vid SLU.

Det tvärvetenskapliga masterprogrammet Food and landscape behandlar relationer mellan mat, människor och platser, och hur urbana och rurala landskap kan planeras, utformas och förvaltas ur ett hållbarhetsperspektiv med avseende på konsumtion och produktion av mat. Programmet skall ge verktyg och metoder för strategisk planering, utformning, entreprenörskap, förvaltning och kommunikation kring matlandskap som ett led i hållbar utveckling, ur dess alla aspekter från lokalt till globalt. 

– Vi är mycket glada och stolta över att SLU har valt att starta upp ett helt nytt program med en inriktning som vi blir ensamma om i landet, säger den nytillträdda programstudierektorn Anna Peterson vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU i Alnarp.

 – Studenterna som går ut med examen från det nya programmet kommer vara attraktiva på arbetsmarknaden och ha utvecklat en förmåga att arbeta med komplexa frågor och samarbeta med personer med olika bakgrund, säger Anna Peterson. 

– Vi räknar med att det finns en stor arbetsmarknad för studenter som läst det nya programmet. Både privat som offentlig sektor efterfrågar starkt personer med kompetens inom planeringsfrågor kopplat till matens produktion och konsumtion. Personer som har förmåga att koppla samman strategier med handlingsplaner. Som kan se och skapa bättre förutsättningar för hållbart entreprenörskap och hållbar utveckling, allt inom ett sammanhang där maten är central, sammanfattar Anna Peterson.

Food Studies inrättas som nytt huvudämne vid SLU

Food Studies är den mångvetenskapliga undersökningen av människans mat och livsmedelsurval i relation till ekonomi, marknad, kultur, samhälle, värderingar, historia och andra områden. Det kommer nu att bli ett attraktivt huvudämne vid SLU efter beslut av universitetets styrelse. Studenter med detta vetenskapskritiska förhållningssätt väl förberedda för forskning och för tvärvetenskapliga ansatser. Vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU i Alnarp planeras uppbyggnaden av ett helt nytt ämnesområde, som skall samarbeta med forskare från vitt skilda discipliner vid SLU och med aktörer runt om i samhället.

– Food Studies är tydligt tvärvetenskapligt och kan ge nya insikter till att lösa komplexa problem, säger Ingrid Sarlöv Herlin, professor i landskapsplanering och prefekt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU i Alnarp.

– Det nya ämnet Food Studies sätter SLU inte bara på den svenska kartan i det här sammanhanget, utan även internationellt där ämnet är ett växande område, fortsätter Ingrid Sarlöv Herlin.

– Genom SLU:s både djupa och breda kompetens inom områdena livsmedelsproduktion och landskapsplanering kan SLU bidra till hållbar utveckling genom helt nya angreppssätt på framtidens stora utmaningar kopplade till mat och livsmedel, säger Ingrid Sarlöv Herlin och lägger till att hon ser fram emot att samarbeta med både svenska och internationella institutioner inom det framväxande forskningsområdet, likväl som med en mängd privata och offentliga samhällsaktörer.

De första studenterna från det nya masterprogrammet förväntas vara klara till sommaren 2023.

Läs mer på programmets hemsida


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se 040-41 54 07

Anna Peterson, universitetsadjunkt Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
anna.peterson@slu.se, 040-415454

Fredrik Fernqvist, universitetsadjunkt
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU
fredrik.fernqvist@slu.se, 040-41 53 88