27 apr

Online, Online

Träd utanför skogsområden och hur de bidrar till att binda in kol

evenemang | seminarier, workshops |
Porträtt av Cat Scott i ett snölandskap med träd i bakgrunden. Foto.

Att utvärdera hur träd utanför skogsområden fördelar sig och bidrar till att binda in kol. Det blir temat för vårt nästa webbinarie i serien om Tätortsnära skogar. Den här gången möter vi forskaren Cat Scott från Universitetet i Leeds.

Genom att ta Yorkshire-regionen i England som exempel - kommer webbinariet att utforska vilken betydelse träd utanför skogsområden har. De här träden kan ofta vara utmanande att följa, räkna och mäta på regional och nationell nivå, vilket gör det svårt att förstå hur de bidrar till kolinlagring och andra ekosystemtjänster. Webbinariet kommer att handla om hur träd utanför skogsområden bidrar till krontäcket i stort och diskutera hur de potentiellt sett kan bidra till att uppnå de mål om nettonollutsläpp som beslutats av städer, regioner och länder runt om i världen.

Cat Scott forskar om Biosfär-klimat-interaktioner vid Universitetet i Leeds i Storbritannien. Det övergripande syftet med hennes forskning är att förstå i vilken utsträckning ändrad markanvändning kan hjälpa till att motverka klimatförändringarna och nå målen i Parisavtalet om klimat. Läs mer om Cat Scott på hennes profilsida på Universitetet i Leeds och på hennes webbplats Dr Cat Scott. Atmospheric Science and Trees.

Anmäl dig på den engelska sidan.

Fakta

Tid: 2022-04-27 15:00 - 16:00
Ort: Online
Lokal: Online
Arrangör: SLU Future Forests och SLU Urban Futures
Mer information:

Språk: Engelska

Om webbinariet

Serien om Tätortsnära skogar arrangeras av SLU Urban Futures och SLU Future Forests för att belysa olika aspekter och möjligheter för fortsatt forskning om skogar i tätortsnära miljöer.

  • Vänligen observera att webbinariet kommer att spelas in. Om du inte vill identifieras, stäng av din kamera och ta bort ditt namn från fönstret.
  • Ha mikrofonen avstängd när du inte deltar.

Kommande webbinarier i serien

Det här eventet är det andra av tre webbinarier i serien om tätortsnära skogar våren 2022. Det nästkommande är:

  • 10 maj: Purabi Bose (SLU) on Global South dimensions of urban forests: gender indigenous peoples’ use of forests and traditional knowledge in an urban forest setting

Inspelade webbinarier 2021-2022

Se tidigare inspelade presentationer i serien här.

Organisatörer

SLU Urban Futures är en strategisk plattform med syfte att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Programmet är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk.