27 jan

Digitalt via Zoom, Webbinarium

Ekonomi i jordhälsa?

seminarier, workshops |

Alnarpskonferensen 2021 fokuserar på jordhälsans betydelse för lönsamheten. Välkomna till en digital djupdykning – allt börjar och slutar med tillståndet i jorden!

Det finns flera spännande initiativ till konkurrenskraftiga affärsmodeller som framhäver markens bördighet för en hållbar och ökad svensk livsmedelsproduktion. Kan förbättrad jordhälsa kopplas till bättre lönsamhet i det enskilda företaget? Och hur påverkar politiska beslut och marknadens drivkrafter tillståndet i jorden?

Lantbrukare med praktisk erfarenhet av conservation agriculture och regenerativt jordbruk beskriver utmaningarna, handels- och marknadsaktörer visar exempel där hållbarhet blir en ekonomisk drivkraft. SLU:s främsta markforskare och Jordbruksverkets CAP-expert ger aktuella bilder av läget och det viktiga politiska sammanhanget i dialog med engagerade debattörer.

Bild på Svante Kaijser. Foto.

Svante Kaijser, lantbrukare och entreprenör  håller i dagen. Han är en markintresserad lantbrukare och entreprenör utanför Trollhättan. En carbon cowboy utan kor. Har varit i USA och gått kurs för jordhälsogurusarna Archuletta & Brown. Har varit moderator i flera år på Ekogalan i Stockholm.

Foto Thomas Keller.

Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning vid SLU Uppsala. Hans forskning syftar till att förstå effekterna av brukningsmetoder (t.ex. jordbearbetning, växtföljd) och naturliga processer (t.ex. biologisk aktivitet, upptorkning) på markens struktur och dess dynamik, och hur detta påverkar markens olika funktioner.

Foto Katarina Hedlund.

Katarina Hedlund, professor i miljövetenskap vid den biologiska institutionen på Lunds universitet samt biträdande prefekt vid Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC. I hennes markekologiska forskning studeras biologisk mångfald hos markorganismer, genom molekylära studier av mikroorganismer och deras genetiska mångfald och funktioner. Hur samverkar de med varandra och sin omgivning och hur påverkas de av exempelvis olika jordbruksmetoder?

Foto Roland Höckert.

Roland Höckertagronom som driver lantbruksföretag med ekologisk produktion sedan 1997 och som har påbörjat en resa mot regenerativt lantbruk. Gården har tre huvudsakliga produktionsben; Utsädesproduktion (spannmål, trindsäd och vallfrö) inkl renseri, Äggproduktion inkl egen foderproduktion, och  Spannmål och trindsäd för humankonsumtion. 

Foto Jan Jonsson.

Jan Jönsson är lantmästare och driftsledare för Ly-Ros Lantbruk HB utanför Helsingborg, tre gårdar som drivs i ett driftsbolag med sammanlagt 1 850 hektar. Målet är att genom conservation agriculture på sikt kunna bruka den nordvästskånska leran på ett sätt som är bra för jorden och bra för företaget. Idag odlas spannmål, oljeväxter och åkerbönor.

Foto Märta Jansdotter.

 

 

 

 

 

 

 

Märta Jansdotter Aguirre är VD för Gröna Gårdar – ett västsvenskt företag som erbjuder ekologiskt, betesbaserat och hängmörat kött. Inspiratör när det gäller regenerativt lantbruk, hållbar köttproduktion och Holistic Management. Har bland annat hållit ett TEDx-talk på temat ”Ruminant for a healthier world”. 

Foto Jon Orvendal.

Jon Orvendal, markintresserad agronom, lantbrukare i Västra Uppland och  rådgivare på Nordisk råvara. Driver idag eget rådgivningsföretag med fokus på ekologisk och regenerativ växtodling samt frågor som berör markbördighet. Arbetar sedan två år tillbaka med att förbättra jordhälsan hos Nordisk råvaras odlare.  

Madeleine Linins Mörner_150.jpg

Madeleine Linins Mörner, programansvarig för Axfoundations program Framtidens mat. Framtidens mat driver bland annat Torsåker gård, Axfoundations testgård och  utvecklingscentrum för hållbara livsmedelssystem.

Foto Emil Olsson.

Emil Olsson, VD, lantbrukare och entreprenör inom ekologisk odling. Driver Slätte Gård – en av de största enskilt ägda KRAV-gårdarna utanför Töreboda. Bjuder varje år in till Slätte Ekodag, en kunskapsdag för ekoodlare och nyfikna konventionella. Delägare och styrelseledamot i Nordisk Råvara och odlar även gråärt till dem. 

Foto Martin Kihlberg.

Martin Kihlberg, Landshypotek, chefsjurist och hållbarhetschef Landshypotek Bank AB, ansvarig för bankens arbete med gröna obligationer.

Foto Jessica Johansson.

Jessica Johansson, Miljömatematik, projektledare för Svensk Kolinlagring. Svensk Kolinlagring är ett samarbete för att återställa klimatet genom mer kol i marken, bättre lönsamhet i lantbruket och en tryggad livsmedelsförsörjning. De bygger ett system som kopplar ihop olika aktörer för att möjliggöra ökad kolinlagring på svenska gårdar och ge lantbrukaren betalt för en ny jordbruksprodukt - kolinlagring.

Bengt Jonsson, Jordbruksverket, utredare och expert inom bla. EU:s jordbrukspolitik.

Foto Peter Sylwan.

Peter Sylwan, erfaren journalist med inriktning på forskning och vetenskap i de gröna näringarna 

Fakta

Tid: 2021-01-27 09:00 - 15:00
Ort: Webbinarium
Lokal: Digitalt via Zoom
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp, SLU Kompetenscentrum Företagsledning, RådNu, Agroväst Gröna möte och LRF Skåne
Sista anmälningsdag: 27 januari 2021
Pris: Fritt

Program

  9.00 Introduktion

  9.10 Varför ekonomi i jordhälsa?

  9.15 Vad är utmaningarna? Företagare i samtal.

  9.55 Hur når vi lönsamhet från bonden till tallriken?

10.45 Teknisk paus

11.00 Drivkrafter- arbeta med hållbarhet

12.00 Lunch

13.00 Vad säger forskningen?

13.50 Vi rör på oss!

14.00 Diskussion och reflektion

14.50 Avslut

15.00 Slut för idag!