Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

För handledare

Den som är handledare för forskarstuderande behöver känna till vad som gäller inom forskarutbildning. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till en handledares uppdrag. Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är handledare, på medarbetarwebben.


Det finns 46 sidor som är taggade med För handledare:
Baskurser - anmälan

Baskurser - anmälan

Denna sida är för närvarande under uppbyggnad. Det finns fler baskurser att söka än de som finns registrerade på denna sida, se lista över planerade baskurser inom forskarutbildningen 2019 .

Kurser

Kurser

Forskarutbildningen ska innehålla både generella baskurser och ämneskurser. Vilka regler som gäller är beroende på när doktoranden blev antagen. En enskild doktorand följer den version av

LTV:s fakultetsdag 2019

LTV:s fakultetsdag 2019

Alla medarbetare vid LTV-fakulteten hälsas varmt välkomna till fakultetsdagen 2019. Syftet med dagen är att ge en inblick i fakultetens olika verksamheter och träffas för gemensamma diskussioner

Rapporter, artiklar mm

Scaw publicerar årligen rapporter och artiklar inom området djurvälfärd och djurskydd. 2019 Widman et al. 2019. Indirect Costs of Sheep Depredation by Large Carnivores in Sweden. Wildlife Society

Seminarium Cecilia Almlöv

Seminarium Cecilia Almlöv

Seminarium Cecilia Almlöv Desiree.Mattsson@slu.se Välkommen till ett seminarium med Cecilia Almlöv, Enhetschef vid Utbildningsavdelningen; Enheten för pedagogisk utveckling, SLU Uppsala.

Exkursion med BECFOR forskarskola

Exkursion med BECFOR forskarskola

Svartbergets försökspark

Seminarium Cecilia Almlöv

Seminarium Cecilia Almlöv

Seminarium Cecilia Almlöv Desiree.Mattsson@slu.se Välkommen till ett seminarium med Cecilia Almlöv, Enhetschef vid Utbildningsavdelningen; Enheten för pedagogisk utveckling, SLU Uppsala.

Seminarium Cecilia Almlöv

Seminarium Cecilia Almlöv

Seminarium Cecilia Almlöv Desiree.Mattsson@slu.se Välkommen till ett seminarium med Cecilia Almlöv, Enhetschef vid Utbildningsavdelningen; Enheten för pedagogisk utveckling, SLU Uppsala.

Representation / gåvor / konferenser

Representation / gåvor / konferenser

Denna sida innehåller översiktlig information om representation, gåvor och uppvaktning samt externa och interna kurser och konferenser. Här finns också lathundar för beloppsgränser och vad som är

Om SLU/About SLU-folder

Den uppdaterade sexsidiga foldern Om SLU/About SLU finns nu att hämta eller beställa från Servicecenter på din ort. Foldern ska förklara för externa besökare vid SLU och konferensdeltagare vad

Om SLU/About SLU-folder

Den uppdaterade sexsidiga foldern Om SLU/About SLU finns nu att hämta eller beställa från Servicecenter på din ort. Foldern ska förklara för externa besökare vid SLU och konferensdeltagare vad

LTV-fakultetsdagen 2018

LTV-fakultetsdagen 2018

LTV-fakultetsdagen 2018 annamia.olvmyr@slu.se Alla medarbetare vid LTV-fakulteten hälsas varmt välkomna till LTV:s fakultetsdag 2018. Landskapslaboratoriet Foto: Annamia Olvmyr Här bedrivs

Loading…