Tallrik med mat. Foto.
24 jan

Loftets bankettsal, Campus Ultuna, Uppsala

Framtiden för kött – workshop och diskussion för SLU:s studenter och anställda

evenemang | interna händelser | seminarier, workshops |
Meat the four Futures logotyp

Vilken roll spelar kött i kosten och kulturen? Vilken framtid är bäst för svenska djuruppfödare? Det och andra relaterade frågor kommer att diskuteras vid en workshop om framtiden för kött. Alla studenter och anställda vid SLU är varmt välkomna oavsett bakgrund, personliga erfarenheter och expertisnivå och målet är att få en bättre förståelse för varandras synpunkter.

Köttätande och animalieproduktion har många aspekter såsom hälsa, kultur, djurvälfärd, levebröd, klimatförändringar och biologisk mångfald. Det är därför inte konstigt att debatten är intensiv om köttets framtid och hur djurhållningen ska utvecklas framöver. Olika världsbilder, perspektiv och särintressen påverkar tolkningen av fakta och debatten hamnar ofta i ett ideologiskt dödläge. 

Vi välkomnar alla SLU:s studenter och anställa från alla kategorier(*) att på ett inkluderande och icke-konfrontativt sätt diskutera värderingar och tankar förknippade med animalieproduktion och köttkonsumtion. Målet för workshopen är att deltagarna kommer till insikt om sina egna bakomliggande värderingar, att diskussionerna leder till nya synvinklar och att kartlägga spänningarna i debatten om köttätande och animalieproduktion.

Workshopen kommer att utgå från ett projekt kallat Meat the Four Futures som SLU Future Food genomfört tillsammans med Oxford University och Wageningen University & Research inom samarbetet Table.

(*) Alla SLU:s studenter och SLU-anställda av alla kategorier är varmt välkomna till denna workshop oavsett bakgrund, personliga erfarenheter och expertisnivå. 

Fakta

Tid: 2024-01-24 13:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Loftets bankettsal, Campus Ultuna
Arrangör: SLU Future Food
Mer information:

Språk

Svengelska, dvs. både svenska och engelska kommer att kunna användas.

Anmälan

  • Begränsat antal platser, men fler tillfällen kommer på SLU:s alla campus 
  • Alla SLU:s studenter och SLU-anställda av alla kategorier är varmt välkomna till denna workshop oavsätt bakgrund, personliga erfarenheter och expertisnivå
  • Vi förbehåller oss rätten att se till att antalet deltagare fördelas någorlunda jämnt mellan olika kategorier
  • Personer utanför SLU är tyvärr inte välkomna vid detta tillfälle och kommer att tas bort från anmälningslistan. Eventuellt kommer vi att ordna senare tillfällen då även personer utanför SLU är välkomna. Om du är intresserad av att delta i en sådan workshop så emaila SLU Future Food

Matnyttigt inför workshopen

Organisatör

SLU Future Food, är en plattform som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.

Meat the Four Futures är ett projekt där vi vill bidra till att bryta polariseringen kring kött och animalieproduktion genom att ta in olika perspektiv i en podd-serie (finns där poddar finns), utveckla en quiz, tillhandahålla ett diskussionsforum samt leda diskussioner om fyra kontrasterande framtidsscenarier: 1) intensiv animalieproduktion, 2) alternativt 'kött', 2) mindre men 'bättre' kött och 4) en växtbaserad framtid.