Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Personalutbildningar

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med personalutbildningar att göra.


Det finns 12 sidor som är taggade med Personalutbildningar:

Kommunikationsföreläsning ht 2019

Hur kan vi kommunicera på ett enklare sätt? I höst finns nya möjligheter för SLU:s medarbetare och studenter att få konkreta tips och hjälpmedel på en inspirationsföreläsning om kommunikation. Vi

Kommunikationsföreläsning ht 2019

Hur kan vi kommunicera på ett enklare sätt? I höst finns nya möjligheter för SLU:s medarbetare och studenter att få konkreta tips och hjälpmedel på en inspirationsföreläsning om kommunikation. Vi

Nanoutbildning om SLU:s miljöarbete

Sedan 2016 är SLU miljöcertifierat enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen innebär att vi kartlägger vår miljöpåverkan och arbetar systematiskt med att ständigt förbättra oss inom miljöområdet. Alla

Nanoutbildning om SLU:s miljöarbete

Sedan 2016 är SLU miljöcertifierat enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen innebär att vi kartlägger vår miljöpåverkan och arbetar systematiskt med att ständigt förbättra oss inom miljöområdet. Alla

Design Thinking

Design Thinking

COURSE: Design Thinking – New Perspectives on Innovation Design Thinking lars.eling@slu.se Design thinking, GreenInnovation Park, SLU Holding, Innovative thinking Kurs i design thinking.

Design Thinking

Design Thinking

COURSE: Design Thinking – New Perspectives on Innovation Design Thinking lars.eling@slu.se Design thinking, GreenInnovation Park, SLU Holding, Innovative thinking Kurs i design thinking.

Svenskakurs

Många av de forskare och doktorander som inte har svenska som modersmål anser att en bra grund i svenska språket är nödvändigt för att kunna integreras på ett bra sätt inom SLU. Det framkom på ett

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning maria.lonn@slu.se Grundutbildning i djurförsöksetisk prövning för nämndledamöter. Zebrafisk är ett vanligt försöksdjur Alla ledamöter i de

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning maria.lonn@slu.se Grundutbildning i djurförsöksetisk prövning för nämndledamöter. Zebrafisk är ett vanligt försöksdjur Alla ledamöter i de

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning maria.lonn@slu.se Grundutbildning i djurförsöksetisk prövning för nämndledamöter. Zebrafisk är ett vanligt försöksdjur Alla ledamöter i de

Brandvarnare

Brandvarnare

Den 1 december infaller den årliga Brandvarnardagen. En fungerande brandvarnare är det bästa skyddet mot brand. Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Om det inte hörs en signal kan

Utrymningsövning

Utrymningsövning

Det kommer att genomföras en utrymningsövning i Ulls hus på förmiddagen tisdag den 21 juni. Utrymningen är en så kallad lärande och förhandsinformerad övning. Våra förväntningar är att alla i Ulls

Loading…