SLU-nyhet

Mentorprogram för studenter i Alnarp

Publicerad: 19 januari 2022

SLU Partnerskap Alnarp startar åter upp mentorprogram för studenter på SLU i Alnarp efter ett par års uppehåll. Under våren 2022 får studenter möjlighet att skapa kontakt med företag och organisationer som är partners genom samverkansplattformen. Partners får samtidigt en möjlighet att få insikt i utmaningar och framtidstankar hos dagens studenter.

Ett sätt för studenter att få kontakter med företag och organisationer och andra aktörer i samhället är bland annat genom mentorsprogram. SLU Partnerskap Alnarp har under många år arrangerat mentorsprogram, dock med ett par års uppehåll. Men nu är det dags igen. Studenter vid Lantmästar-, Trädgårdsingenjörs- och Hortonomprogrammet har möjlighet att anmäla sitt intresse att delta i mentorsprogrammet som planeras att starta i februari 2022 och pågå under ungefär ett halvår.

- Det här en bra möjlighet för studenterna att lära känna företag, organisationer och andra aktiva verksamheter i sin bransch som sedan kan leda till framtida möjligheter som t ex examensarbete utifrån partners reella behov, och möjlighet att skapa kontakt med framtida arbetsgivare, säger Håkan Schroeder, tf verksamhetsledare på SLU Partnerskap Alnarp.

Partnern som deltar får en förbättrad kontakt med studenter som kan bidra till att underlätta framtida rekrytering. De kan även få en möjlighet att få sina nuvarande utmaningar belysta i projekt eller i kommande examensarbeten genom att skapa kontakt med studenter i ett tidigt skede.

Syftet med mentorprogrammet är att bygga en brygga mellan universitetet, näringslivet och andra aktörer i samhället vilket ska ge fördelar för både mentor och adepten och bygger på ett ömsesidigt lärande från bägge parter. SLU Partnerskap Alnarp sätter samman adept/mentorpar utefter önskemål som framkommer från bägge parter, därefter är det adepten och mentorn som gemensamt kommer fram till formerna för sina individuella träffar.

- Adepten/studenten behöver ha en vilja att utvecklas, vara öppen, kunna lyssna och ha förmåga att ta till sig nya tankegångar. Också mentorerna utvecklas av sitt mentorskap, bland annat genom att få ta del av adeptens erfarenheter, värderingar och uppfattningar, menar Jan Larsson, ansvarig för mentorprogrammet på SLU Partnerskap Alnarp.

Sista anmälningsdagen är den 10 februari 2022. Du som student anmäler dig via anmälningsformuläret.

Intresserade partners kontaktar Jan Larsson.

Fakta:

Mentorprogrammet riktar sig till studenter vid lantmästar- trädgårdsingenjörs- landskapsingenjör- eller hortonomprogrammet i Alnarp samt partners till SLU Partnerskap Alnarp.


Kontaktinformation

Jan Larsson, universitetsadjunkt
Institutionen för människa och samhälle, SLU
jan.larsson@slu.se, 040-41 50 73

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53