23 mar

Urban Forests webinar, Ortsberoende

Svenska städers trädbestånd – utveckling och utmaningar de senaste fem åren

interna händelser | seminarier, workshops |
Porträtt av Johan Östberg, Trädkontoret.

Webbinarieserien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, startar vårens serie med ett lunchwebbinarium med Johan Östberg från Trädkontoret.

Vi kommer att få höra resultatet från SLU:s stora enkät kring träd och grönytor som genomförts 2016 och 2021. Under presentationen visas trender, utmaningar och möjligheter för trädbestånden, samt hur detta kopplar till branschens utveckling och den senaste forskningen.

Datarapport för 2021 års SLU-enkät om kommunal skötsel av grönområden och träd (PDF)

Datarapport för 2016 års SLU-enkät för kommunal skötsel av grönområden och träd (PDF)

Webbinariet riktar sig i första hand till kommunala förvaltare men alla intresserade är varmt välkomna. Presentationen kommer att hållas på svenska.

Biografi

Johan Östberg är docent i landskapsarkitektur med inriktning landskapsplanering. Han är bland annat huvudförfattare till Standard för Trädinventeringar i Urban Miljö 3.0, Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen 2.2 och Standard för skydd av träd vid byggnation 2.0. Han är delägare av Trädkontoret AB och arbetar främst med projektledning och bedömning av träd.

Fakta

Tid: 2023-03-23 12:00 - 13:00
Ort: Ortsberoende
Lokal: Urban Forests webinar
Arrangör: SLU Urban Futures och SLU Future Forests
Mer information:

Om webbinariet

Serien om tätortsnära skogar arrangeras för att belysa olika aspekter och möjligheter för fortsatt forskning om skogar i tätortsnära miljöer.

  • Vänligen observera att webbinariet kommer att spelas in. Om du inte vill identifieras, stäng av din kamera och ta bort ditt namn från fönstret.
  • Ha mikrofonen avstängd när du inte deltar.

Kommande webbinarier i serien

Inspelade webbinarier 2021-2022

Ta del av tidigare inspelade presentationer i serien

Arrangörer

SLU Urban Futures

En strategisk plattform med syfte att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

SLU Future Forests

En plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Plattformen är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Kontaktinformation