15 nov

Zoom

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika – Insikter under COVID-19

evenemang | seminarier, workshops |

Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Dr. Martinez-Cruz, från Institutionen för skogsekonomi i Umeå. Vi får en inblick i förvaltning av urbana grönområden i Latinamerika och hur de har hanterat utmaningarna kring social distansering.

Dr. Martinez Cruz är en empirisk ekonom som främst fokuserar på tillämpningar och innovationer av icke-marknadsmässiga värderingsmetoder.

Urbana grönområden är av särskilt intresse för honom eftersom ekosystemtjänster som tillhandahålls genom dessa områden tenderar att värderas annorlunda än annan typ av natur.

Fakta

Tid: 2022-11-15 15:00 - 16:00
Ort: Zoom
Mer information:

Språk: Engelska

Om webbinariet

Serien om Tätortsnära skogar arrangeras av SLU Urban Futures och SLU Future Forests för att belysa olika aspekter och möjligheter för fortsatt forskning om skogar i tätortsnära miljöer.

  • Vänligen observera att webbinariet kommer att spelas in. Om du inte vill identifieras, stäng av din kamera och ta bort ditt namn från fönstret.
  • Ha mikrofonen avstängd när du inte deltar.

Kommande webbinarier i serien

Det här eventet är det andra av tre webbinarier i serien om tätortsnära skogar hösten 2022. Det nästkommande är:

Inspelade webbinarier 2021-2022

Se tidigare inspelade presentationer i serien här.

Arrangörer

SLU Urban Futures är en strategisk plattform med syfte att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Programmet är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk.