20 okt

Zoom

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

evenemang | seminarier, workshops |

Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för skogsekonomi vid SLU.

Anders Lindhagen (SkogD) är grundutbildningsansvarig vid institutionen för Skogsekonomi och forskar om tätortsnära skogsbruk.
Anders kommer att ge oss ett historiskt perspektiv på den forskning som utfördes i Sverige för 20-30 år sedan inom stadsnära skogar och Urban grön infrastruktur och vad har vi lärt oss och kan lära oss av det

Fakta

Tid: 2022-10-20 15:00 - 16:00
Ort: Zoom
Arrangör: SLU Urban Futures and SLU Future Forests
Mer information:

Språk: Engelska

Om webbinariet

Serien om Tätortsnära skogar arrangeras av SLU Urban Futures och SLU Future Forests för att belysa olika aspekter och möjligheter för fortsatt forskning om skogar i tätortsnära miljöer.

  • Vänligen observera att webbinariet kommer att spelas in. Om du inte vill identifieras, stäng av din kamera och ta bort ditt namn från fönstret.
  • Ha mikrofonen avstängd när du inte deltar.

Kommande webbinarier i serien

Det här eventet är det första av tre webbinarier i serien om tätortsnära skogar hösten 2022. Det nästkommande är:

Inspelade webbinarier 2021-2022

Se tidigare inspelade presentationer i serien här.

Arrangörer

SLU Urban Futures är en strategisk plattform med syfte att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Programmet är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk.