Timrapportering för anteckningsstödjare

Senast ändrad: 25 oktober 2023
Formuläret för att fylla i timlönen i är täckt av ett stort, svart frågetecken. Illustration.

Här hittar du information om hur du gör för att redovisa de timmar du har haft uppdrag som anteckningsstödjare så att du kan få ersättningen utbetald. Tänk på att du måste ha en överenskommelse med oss samordnare/kontaktpersoner innan du påbörjar ett uppdrag.

Ersättning

Ersättningen för ditt arbete är 70 kronor per föreläsningstimme. Ersättning ska täcka kopieringskostnader, eventuella förberedelser och efterarbete.

Rapportering av arbetade timmar

Timblanketten

Timmarna som du har antecknat redovisas månadsvis på timblanketten för anteckningsstöd. Fyll i din timblankett elektroniskt så summeras timmarna automatiskt vilket underlättar vårt arbete.

Fyll i de blå fälten och antal arbetade timmar

Det är endast de blå fälten på blanketten som ska fyllas i samt antal arbetade timmar. Ange tiden som decimaltal, till exempel en timme och en kvart som 1,25. Raster ska vara fråndragna. Här hittar du utförligare information om hur du fyller i blanketten.

Om du antecknar under laborationsgenomgångar, exkursioner, fältövningar eller studiebesök så får du uppskatta hur många timmar som du faktiskt har antecknat.

Skicka in blanketten

Mejla en kopia av ifylld blankett till funka@slu.se tillsammans med ditt kursschema, som en länk eller ett bifogat dokument. Om du skickar in blanketten de första dagarna i en månad kan vi göra utbetalningar i slutet av samma månad. Vill du rapportera flera månader samtidigt så går det bra.

Viktig information om utbetalning av arvode

SLU har avtal med Swedbank som arvodeutbetalande bank. Från och med 1 maj 2023 byter SLU bank till Swedbank. Alla som får lön från SLU måste gå in på Swedbank och anmäla sitt konto till deras kontoregister.

Om du istället vill få arvodet utbetald till konto i annan bank måste du anmäla ditt konto till Swedbank. Om du inte anmäler ditt konto får du i stället ett utbetalningskort att lösa in på en bank mot en avgift. Om du inte anmäler ditt konto får du i stället ett utbetalningskort att lösa in på en bank mot en avgift.


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.