SLU-nyhet

Dags att söka till sommarens fältinventering i NILS!

Publicerad: 11 december 2023

Dags att söka för att arbeta med NILS fältinventering under sommaren 2024. Under 2024 kommer Lövskogsinventeringen, Gräsmarksinventeringen, Fjällinventeringen och Fjärils- och humleinventeringen att pågå.

Under sommarhalvåret genomför SLU omfattande fältinventeringar inom sina fortlöpande miljöanalysprogram Nationella inventeringar av landskapet i Sverige (NILS) och Fjärils- och humleinventeringen (FHIN). Fältarbetet innebär att stora mängder data samlas in i Sveriges landskap och till kommande säsong rekryterar vi cirka 30 personer som vill genomföra ett kvalificerat utomhusarbete i någon av våra fältinventeringar.   

Vi anställer personer med biologi, biogeo, skoglig eller annan kompetens som arbetsgivaren finner likvärdig, gärna med universitets- eller högskoleexamen. Vi inventerar alla landmiljöer i Sverige som skog, fjäll, kust, jordbrukslandskap, myrmarker och bebyggda områden.

Fältarbete med Nationella inventeringar av landskapet i Sverige

Nationella inventeringar av landskapet i Sverige (NILS), med sina miljöövervakningsprogram för Gräsmarker och lövskogar, Fjäll och Havsstränder, söker dig som har genuina artkunskaper och som är van att vistas lång tid ute i naturen och i växlande väderlek. Är du intresserad av att arbeta självständigt samtidigt som du med din kollega är en enhet som ansvarar för arbetet som utförs, läs mer här om inventeringen i Gräsmarker och lövskogar, Fjäll och Havsstränder eller gå direkt till ansökan (länk aktiveras 2024-01-15och är öppen till senast 2024-02-19).

Fältarbete med Fjärils- och humleinventering

Fjärils- och humleinventeringen följer kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker. Har du genuina artkunskaper i första hand om fjärilar och humlor, och van att vistas i betesmarker med tamboskap. Är du intresserad av att arbeta självständigt med stöd från kontor- och fältkollegor, och känner ansvar för ditt arbete, läs mer här om inventeringen av Fjärilar och humlor eller gå direkt till ansökan (länk aktiveras 2024-01-15 och är öppen till senast 2024-02-19).

.

 


Kontaktinformation

Maria Sjödin, Fältansvarig NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för landskapsanalys
maria.sjodin@slu.se, 090-7868489, 073-0393775

Åsa Hagner, koordinator
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
asa.hagner@slu.se, 090-786 82 18, 070-376 00 28