Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 735 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Växtskyddsmedel som överskrider riktvärden

I en ny rapport från Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) undersöks varför vissa godkända bekämpningsmedel återkommande överskrider sina riktvärden eller uppmäts i förhöjda halter i

Undersökning av bottenfauna och kiselalger i jordbruksvattendrag

Tack vare medfinansiering från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett unikt dataunderlag kunnat tas fram där både uppmätta halter av bekämpningsmedel och tillståndet för biologiska

Ny rapport jämför provtagningsmetoder för bekämpningsmedel

I en ny rapport från SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) jämförs tre olika metoder för provtagning av bekämpningsmedel i ytvatten. Resultaten visar på betydande fördelar av att

Läckage av växtskyddsmedel från växthus – fortsatt riskminskningsarbete krävs

SLU har genomfört en studie av växtskyddsmedel i vattendrag utanför växthusanläggningar. Resultaten visar på läckage från flertalet växthus till omgivande vattendrag. Vissa växthus uppvisar dock

Stormusslor nu i Miljödata MVM

Nu ingår stormusslor i datavärdskapet för Sjöar och vattendrag och data kan laddas ned från Miljödata MVM. Stormusslor är viktiga som indikatorer inom miljöövervakningen och inkluderar bland annat de

Analys av Uppsalas avloppsvatten för att mäta droganvändningen

SVT Uppsala och UNT har tagit hjälp av en forskare vid institutionen för vatten och miljö för att via avloppsvatten analysera droganvändningen i Uppsala. SVT Uppsala och UNT (Upsala nya tidning) gör

Naturvårdsverket släpper rapport om läget för Dagfjärilar

Idag släpper Naturvårdsverket rapporten "Dagfjärilar som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper". Två medarbetare på SLU Artdatabanken, Mikael Svensson och Sofia Gylje Blank, har

Analys av Uppsalas avloppsvatten för att mäta droganvändningen

SVT Uppsala och UNT har tagit hjälp av en forskare vid institutionen för vatten och miljö för att via avloppsvatten analysera droganvändningen i Uppsala. SVT Uppsala och UNT (Upsala nya tidning) gör

Diflufenikan uppmäts fortfarande över riktvärdet i skånska vattendrag

Under åren 2018-2020 bedrev Säkert växtskydd en informationskampanj riktad mot lantbruket i Skåne. Syftet var att genom ökad medvetenhet och frivilliga åtgärder minska riskerna för att diflufenikan

Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum?

Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum?

Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum? parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till ett webbinarium om hur alternativa metoder och visuellt berättande kan

Diflufenikan uppmäts fortfarande över riktvärdet i skånska vattendrag

Under åren 2018-2020 bedrev Säkert växtskydd en informationskampanj riktad mot lantbruket i Skåne. Syftet var att genom ökad medvetenhet och frivilliga åtgärder minska riskerna för att diflufenikan

Stormusslor nu i Miljödata MVM

Nu ingår stormusslor i datavärdskapet för Sjöar och vattendrag och data kan laddas ned från Miljödata MVM. Stormusslor är viktiga som indikatorer inom miljöövervakningen och inkluderar bland annat de

Loading…