Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 20 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Värt att veta: Fåglar som stiger ur askan

Värt att veta: Fåglar som stiger ur askan – vad hände med fåglarna efter Salabranden? vartattveta.umea@slu.se Är du nyfiken på vad som hände med fåglarna efter Salabranden? Hör Grzegorz Mikusinski

Värt att veta: Hur påverkar skogsbruk skogarnas kolbalans?

Värt att veta: Hur påverkar skogsbruk skogarnas kolbalans? vartattveta.umea@slu.se Det framförs starkt kontrasterande beskrivningar av hur skogsbruk påverkar skogarnas kolbalans och därmed klimatet

Värt att veta: Är återvätning av torvmarker klimatsmart?

Värt att veta: Är återvätning av torvmarker klimatsmart? vartattveta.umea@slu.se Dränerade torvmarker bidrar till stora växthusgasutsläpp inom olika sektorer. Genom att sätta igen dikena, det vill

Värt att veta: Vindbruk istället för skogsbruk

Värt att veta: Vindbruk istället för skogsbruk – vad håller på att hända i skogslandskapet? vartattveta.umea@slu.se Det finns stora ambitioner för landbaserad vindkraft som en viktig del i

Värt att veta: Skogens bidrag som kolsänka och förnybar resurs

Värt att veta: Skogens bidrag som kolsänka och förnybar resurs vartattveta.umea@slu.se Sverige rapporterar utsläpp och upptag av växthusgaser till EU och FN. I rapporteringen ingår både upptag och

Värt att veta-Naturvårdens historia

Värt att veta - Ett samtal om naturvårdens historia vartattveta.umea@slu.se Naturvårdens roll i skogsbruket har länge varit föremål för diskussioner inom utbildningen, politiken och den bredare

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Föreläsningar seniora miljöanalysspecialister

I maj kan du lyssna på öppna föreläsningar med SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister. Tillsammans har de en bred och efterfrågad kompetens om bland annat skogsstatistik, övergödning,

Värt att veta: Tidsresor med hjälp av skogliga scenarier

Värt att veta: Tillbaka till framtiden – att göra tidsresor med hjälp av skogliga scenarier – INSTÄLLT! ulla.ahlgren@slu.se I detta föredrag kommer Eva-Maria Nordström berätta om hur man kan ta

Värt att veta: SLU Markfuktighetskarta - ett resultat av AI, fältdata och lasermätningar

INSTÄLLT Värt att veta: SLU Markfuktighetskarta – ett resultat av AI, fältdata och lasermätningar ulla.ahlgren@slu.se INSTÄLLT PGA SJUKDOM. Med satellitkartor och Google Maps i snart sagt varje

Värt att veta: Fjällnära skog – dåtid, nutid, framtid

Värt att veta: Fjällnära skog – dåtid, nutid, framtid ulla.ahlgren@slu.se Den fjällnära skogen är omdebatterad, inte minst i den nyligen presenterade skogsutredningen. Johan Svensson, SLU. Foto:

Värt att veta: Kockorna – skogsbrukets glömda hjältar

Värt att veta: Kockorna – skogsbrukets glömda hjältar ulla.ahlgren@slu.se De var oftast unga och ute på sina första jobb. Under vinterns kalla månader levde de tillsammans med tio till tjugo hårt

Loading…