Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 24 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Intressanta växter med fågelkvitter i bakgrunden i Skinnskatteberg

Intressanta växter med fågelkvitter i bakgrunden i Skinnskatteberg cecilia.nordstrom@slu.se Aurorafjäril. Foto: Mikael Svensson Majpromenad inom Skinnskattebergs Campus med florakännare Lena Helin

Fälltömning nattfjärilar

Fälltömning nattfjärilar i Umeå cecilia.nordstrom@slu.se Aurorafjäril. Foto: Mikael Svensson Var med på fälltömning och fotodokumentation av nattfjärilar. Andreas Press visar och berättar om de

Fälltömning nattfjärilar

Fälltömning nattfjärilar i Umeå ceciia.nordstrom@slu.se Aurorafjäril. Foto: Mikael Svensson Var med på fälltömning och fotodokumentation av nattfjärilar. Andreas Press visar och berättar om de

Artbonanza på campus

Artbonanza på campus i Umeå Cecilia.nordstrom@slu.se Aurorafjäril. Foto: Mikel Svensson Vi firar biologiska mångfaldens dag med att försöka hitta och rapportera så många arter som möjligt under

Lunch mini-bioblitz

Fira biologiska mångfaldens dag i Uppsala med en lunch bioblitz cecilia.nordstrom@slu.se Under en och en halv timme ska vi hitta så många arter som möjligt runt gräsmattan nedanför Service center

Mini-biobliz

Mini-Bioblitz – jaga arter under lunchen 2 maj, cecilia.nordstrom@slu.se Aurorafjäril. Foto Mikael Svensson Vi kickstartar Biodiversity Challenge med en mini-bioblitz. Under en timme ska vi hitta

Biodiversity Challenge 2024

2 maj–28 juni gäller det att hitta och rapportera så många olika vilda arter som möjligt på SLU:s campusområden. Utmaningen är ett samarbete och en tävling mellan 19 europeiska universitet. Den 2 maj

Biodiversity ­Challenge 2024

Biodiversity ­Challenge 2024 cecilia.nordstrom@slu.se Den 2 maj går startskottet för Biodiversity Challenge 2024. Tävlingen, som internationellt heter Biodiversity Challenge for ICA members, är ett

Dags att söka till sommarens fältinventering!

Dags att söka för att arbeta med NILS fältinventering under sommaren 2024. Under 2024 kommer Lövskogsinventeringen, Gräsmarksinventeringen, Fjällinventeringen och Fjärils- och humleinventeringen att

Seniora miljöanalysspecialister föreläser 2023

I nobelveckan kan du lyssna på öppna föreläsningar med två av SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister: Mattias Sköld och Mattias Lundblad. Lär dig mer om marint områdesskydd och om arbetet bakom

SMAS 2023 kalender

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister 2023 ann-katrin.hallin@slu.se Den 6 december 2023 håller SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister öppna och populärvetenskapliga

Vildväxtvandring genom Alnarpslunden

Vildväxtvandring genom Alnarpslunden cecilia.nordstrom@slu.se Följ med på vandring med Lars-Göran Lillvik, nu pensionär men som tidigare arbetat på odlingsavdelningen. Aurorafjäril. Foto: Mikael

Loading…