2 jun

Svartbergets försökspark, Vindeln

Följ med på exkursion med Future Forests!

evenemang |

Plattformen Future Forests bjuder in till en exkursion i skogen, för att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte. Vi kommer att lyfta några av de forskningsteman som är aktuella för plattformen.

Under exkursionen kommer vi att ta upp följande programpunkter:

  • Klimatanpassning och skogsskötsel
  • Forskningsprogrammet som blev en studiecirkel
  • Trädslagsval för framtiden
  • Kunskapssamverkan mellan rennäring och skogsbruk
  • Luckhuggning, skärmar och små föryngringar
  • Hyggesfritt och mångbruk

Plats: Svartbergets försökspark, Vindeln

Datum: 2 juni 09.30-16.00

Avgång: Gemensam buss från SLU Umeå 08.30

Samling: Samling vid Svartbergets försökspark 09.30

Kostnad: 300 kr, gratis för verksamma vid SLU, Skogforsk och Umeå Universitet

Språk: Svenska eller engelska (exkursionen delas i två grupper)

Anmälan är nu stängd.

 

Fakta

Tid: 2022-06-02 09:30 - 16:00
Ort: Vindeln
Lokal: Svartbergets försökspark
Arrangör: Future Forests
Sista anmälningsdag: 6 maj 2022