Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 6 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

Professorsinstallation – föreläsningar

Professorsinstallation – föreläsningar helena.pennlov@slu.se Fredag 19 april installeras professorer från Alnarp, Umeå och Uppsala på SLU Ultuna. Illustrationer: Fredrik Saarkoppel, Michael Kvick

Ko och kalv tillsammans

Ko och kalv tillsammans – ett viktigt bidrag till utvecklingen av hållbara livsmedelssystem futurefood@slu.se Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det

Pekka Huhtanen pensionsseminarium

Seminarium Pekka Huhtanen johanna.wallsten@slu.se Välkomna till en dag för att blicka tillbaka på Pekka Huhtanens forskarkarriär. Pekka Huhtanen har en lång akademisk karriär inom området

Invigning av mjölkautomaten med KoKalv-mjölk

Nu går det att köpa mjölk från forskningsprojektet Ko och kalv tillsammans, på Ultuna Campus i Uppsala. Den 29 augusti invigde rektor Maria Knutson Wedel mjölkautomaten. Efter bandklippningen fick

Rennäring och skogsbruk

Rennäring och skogsbruk: Utmaningar och möjligheter för gemensam markanvändning teresia.borgman@slu.se STUDENTSEMINARIUM. Det sker en oroväckande minskning av lavrika vinterbetesmarker och mängden

Future Forests exkursion

Följ med på exkursion med Future Forests! teresia.borgman@slu.se Plattformen Future Forests bjuder in till en exkursion i skogen, för att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte. Vi kommer att

Loading…