6 okt
8 okt

Alnarp

Agroforestrykonferens

konferenser |

Agroforestry Sverige arrangerar en tredagarskonferens på SLU i Alnarp 2022, där några av landets mest drivande personer inom utvecklingen av svensk agroforestry kommer medverka under rubrikerna policy, praktik, marknad & forskning.

Tillsammans med dig vill vi utforska vad som görs inom svensk agroforestry idag, och hur agroforestry kan bidra till mer hållbara, reslienta och diversifierade odlingssystem i framtiden. 6-8:e oktober arrangerar Agroforestry Sverige, Holma Folkhögskola, Institutionen för Biosystem och teknologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbruksverket och SLU Partnerskap Alnarp en tvådagars konferens om svensk agroforestry med efterföljande 1-dags studieresa (gårdsbesök).

Läs mer: Agroforestrykonferens 2022

Vi har samlat pionjärer för olika typer av svensk agroforestry, policyexperter och nordiska forskare som kommer dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att inspirera till ännu mer svensk agroforestry.

På konferensens första dag kommer en agroforestry inspirerad buffémiddag att anordnas, med tid för individuella samtal och nätverkande.

Konferensens andra dag avslutas med en workshop där vi tillsammans diskuterar vilka system som kan klassas som agroforestry, och identifierar vad som behövs för att öka spridningen av agroforestry i Sverige, i form av kunskapsmässigt och ekonomiskt stöd och andra förutsättningar.

Studieresan går till tre agroforestrygårdar i södra och sydöstra Skåne, samt till Lönnstorps forskningsstation.

 

Fakta

Tid: 2022-10-06 - 2022-10-08
Ort: Alnarp
Arrangör: Agroforestry Sverige, Holma folkhögskola och SLU