Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 300 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:

FältForsks ämneskommittéer

Nya medarbetare i FältForsks ämneskommittéer Under hösten 2017 och våren 2018 har FältForsks ämneskommittéer (ÄK) fått nya medarbetare: ÄK Vatten: Sekreterare: Ronny Anngren, Hushållningssällskapet

Anneli Lundkvist

Anneli Lundkvist

annelih Samordnare vid kontakt- och samarbetsorganet FältForsk. Koordinator för NJ-fakultetens långliggande försök. Docent i växtodlingslära. Forskare inom ogräsbiologi och ogräsreglering.

Anneli Lundkvist

Anneli Lundkvist

Samordnare vid kontakt- och samarbetsorganet FältForsk. Koordinator för NJ-fakultetens långliggande försök. Docent i växtodlingslära. Forskare inom ogräsbiologi och ogräsreglering. Samordnare vid

Besök demonstrationsodlingen

Besök demonstrationsodlingen

Besök våra visningsgrödor med din klass anna.lundmark@slu.se Visste ni att skolklasser kan komma till SLU, Ultuna, och titta på Sveriges vanligaste grödor? Både det vi odlar för att äta direkt och

Besök demonstrationsodlingen

Besök demonstrationsodlingen

Besök våra visningsgrödor med din klass anna.lundmark@slu.se Visste ni att skolklasser kan komma till SLU, Ultuna, och titta på Sveriges vanligaste grödor? Både det vi odlar för att äta direkt och

Växjö möte 2018

Växjö möte 2018

Växjö möte 2018 hanna.weiber.post@slu.se Välkomna till årets upplaga av Växjö möte! Syftet är att förmedla de senaste försöksresultaten och aktuell kunskap för södra Sveriges växtodling, som

Växjö möte 2018

Växjö möte 2018

Växjö möte 2018 hanna.weiber.post@slu.se Sydsvensk Växtodlings- och Växtskyddskonferens 2018 (Växjö möte) Mer information och länk för anmälan kommer inom kort. Partnerskap Alnarp Växjö Lisa

Marcos Lana

Marcos Lana

msna0004 CV endast på engelska (https://internt.slu.se/en/cv-originals/marcos-lana/). https://internt.slu.se/en/cv-originals/marcos-lana/

Fake eller fakta om mat? Kl 16

Fake eller fakta om mat? Kl 16

Fake eller fakta om mat? Kl 16 rebecca.rikner@slu.se Almedalsveckan, Almedalen, SLU Future Food, Vi zoomar in diskussionen om fake news, matmyter och ifrågasättande av etablerad kunskap på

Växtskyddskonferens2018

Växtskyddskonferens2018

Växtskyddskonferens 2018 Växtskyddskonferens Katja.Fedrowitz@slu.se Nationella Växtskyddskonferens på SLU Ultuna, Uppsala i Sverige, november 2018. Lantbruk – skog – trädgård SLU och

Evolutionary modelling: from trees to bumble bees

Evolutionary modelling: from trees to bumble bees

Magnus Lind, institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet. Läs mer om seminariet på engelska. Tammsalen, Ekologicentrum Uppsala

Evolutionary modelling: from trees to bumble bees

Evolutionary modelling: from trees to bumble bees

Magnus Lind, institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet. Läs mer om seminariet på engelska. Tammsalen, Ekologicentrum Uppsala