Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Institutionen för växtproduktionsekologi


Det finns 299 sidor som är taggade med Institutionen för växtproduktionsekologi:
Seminar James Ajal

Seminar James Ajal

Interaktioner i grödblandningar James Ajal, doktorand på institutionen för växtproduktionsekologi, håller ett seminarium med titeln "Plant-plant and plant-environment interactions for resilient and

Seminar James Ajal

Seminar James Ajal

Interaktioner i grödblandningar James Ajal, doktorand på institutionen för växtproduktionsekologi, håller ett seminarium med titeln "Plant-plant and plant-environment interactions for resilient and

Vallodling

Det tar för lång tid innan innovationer inom vallodlingen sprids mellan lantbrukare i Europa – både inom och mellan länder. Projektet Inno4Grass, där bl a SLU medverkar, ska förbättra samarbetet

Vallodling

Det tar för lång tid innan innovationer inom vallodlingen sprids mellan lantbrukare i Europa – både inom och mellan länder. Projektet Inno4Grass, där bl a SLU medverkar, ska förbättra samarbetet

Kommunikation mellan rötter

Majsplantor som växer tillsammans sänder ut underjordiska signaler som påverkar tillväxten i närliggande växter, enligt en studie som nyligen publicerats i tidskriften PLOS ONE av forskare från bland

Resursallokering i jordbruket, AgResource

Resursallokering i jordbruket, AgResource

Ökad effektivitet i jordbruksgrödors resursanvändning är en högt prioriterad fråga inom jordbruksforskningen. Odlingssystem med fleråriga (perenna) grödor kan utnyttja många resurser mer effektivt än

Kommunikation mellan rötter

Majsplantor som växer tillsammans sänder ut underjordiska signaler som påverkar tillväxten i närliggande växter, enligt en studie som nyligen publicerats i tidskriften PLOS ONE av forskare från bland

Sortval 2018 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2018 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis inom

Sortval 2018 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2018 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis inom

Sortval 2017 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2017 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut. I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis i

Sortval 2017 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2017 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut. I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis i

Iris Dahlin

Iris Dahlin

iris Jag studera betydelsen av växt-växt och växt-insekt interaktioner och hur de kan användas för att utveckla strategier för hållbart växtskydd inom lantbruket. Växter interagerar med varandra