Jag är antagen med villkor, vad innebär det?

Senast ändrad: 24 maj 2024

Svar: Det innebär att du inte uppfyllde behörighetskraven när du anmälde dig men har förutsättningar att bli behörig till kurs- eller programstart. Villkoret måste vara uppfyllt innan du får påbörja kursen eller programmet.

Antagen med villkor till en kurs

Om du är antagen med villkor till en kurs måste villkoret vara uppfyllt vid kursstarten. Du måste visa kursledaren att villkoret är uppfyllt vid kursstart för att du ska kunna påbörja och bli registrerad på kursen.

Självständiga arbeten

Alla sökande till självständiga arbeten antas med villkor. Detta för att kursledaren ska kunna förvissa sig om att du har rätt förkunskaper för det specifika arbetet (”minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet”). För att antas till det självständigt arbetet/examensarbetet kräver vissa fakulteter dessutom att du har gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnesval.

Antagen med villkor till ett program på avancerad nivå

Om du är antagen med villkor till ett masterprogram måste du senast två veckor efter programstart själv ta kontakt med antagningen på SLU för att visa att du uppfyller villkoret. 


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta oss via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

För frågor om studieavgifter, kontakta tuitionfees@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15