Utlysningar

Jag tycker det är svårt att veta vilka valbara kurser jag ska välja, hur ska jag tänka?

Publicerad: 11 oktober 2023

Svar: I de flesta av våra program förekommer det valbara kurser. Ofta presenteras dessa kurser för studenterna under studietiden.


I utbildningsplanen på ditt programs sida på studentwebben ska det framgå vilka kurser som är valbara. https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/ 

Känner du dig osäker kan du kontakta din programstudierektor som har bäst kunskap om kurserna och kan hjälpa dig navigera rätt.