Hur kan jag utveckla min studieteknik och förbättra mina studievanor?

Senast ändrad: 16 maj 2024

Svar: Att utveckla rätt studieteknik som passar dig är viktigt för studieresultatet och du kan lära dig mer om det i modulen "Utveckla dina studiestrategier" i Canvas:

https://slu-se.instructure.com/courses/2054?epslanguage=sv

Det finns även en modul som heter "Sök- och skrivguide" som är ett stöd när du skriver uppsats eller självständigt arbete:
https://slu-se.instructure.com/courses/81