Hur registrerar jag mig?

Senast ändrad: 10 januari 2024

Svar: Beroende på om du är antagen till en fristående kurs eller till ett program, sker registrering på olika sätt:

Antagen till fristående kurs

För att kunna registreras börja med att aktivera ditt studentkonto. Läs mer om hur du gör för att aktivera ditt studentkonto på sidan Kom igång med ditt studentkonto.

På de flesta kurser kan du självregistrera dig en vecka innan kursen startar via Ladok Student som du når från Studentwebbens startsida (”Logga in i mina studiesystem”).

Om du inte kan registrera dig på kursen, kan det bero på:

  • Att registreringsperioden är avslutad eller inte har börjat.
  • Du är antagen med villkor.

Kontakta din kursledare eller kursadministratör om du har frågor om registrering. Deras kontaktuppgifter finns på kurssidan som du kan söka fram via kurssökfunktionen. Antagningen vid SLU kan inte registrera studenter.

Registrering i Ladok Student gör du genom att följa stegen nedan.

  1. Gå till Ladok Student
  2. Välj ”Inloggning via ditt lärosäte”
  3. Sök och välj "Swedish University of Agricultural Sciences"
  4. Logga in med inloggningsuppgifterna för ditt studentkonto på SLU
  5. Kurser du kan registrera dig på nu listas under rubriken ”Registrering”
  6. Klicka på ”Registrera” under kursrubrikerna på de kurser du vill studera.

Du registrerar dig varje studieperiod på de kurser du ska studera. Du kan tidigast registrera dig online en vecka innan kursstart på kurser.

Mer information om funktioner i Ladok Student hittar du här: https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/studieadministration-i-ladok/

Antagen till program

Du som är antagen till ett program kommer att registreras efter att du närvarat på uppropet på terminstartsdagen. Registrering på programmet och på den allra första kursen sköts av SLU. Du kan alltså inte själv registrera dig till den första kursen.

Om du antas till ett program sent, efter att terminen startat, så registreras du i samband med att du påbörjar första kursen.

Efter den första kursen måste du registrera dig till varje enskild kurs som ingår i programmet.

Kontakta din kursledare eller kursadministratör om du har frågor om registrering på första kursen i ett program. Deras kontaktuppgifter finns på kurssidan som du lättast hittar genom att klicka på kursrubriken i ditt ramschema på programsidan. Antagningen vid SLU kan inte registrera studenter.